Nabór na stanowisko Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Wymagania związane ze stanowiskiem:
1.    posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;
2.    obywatelstwo polskie;
3.    korzystanie z pełni praw publicznych;
4.    nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5.    posiadanie kompetencji kierowniczych;
6.    posiadanie co najmniej 6-letniego stażu pracy, w tym co najmniej 3-letniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
7.    posiadanie wykształcenia i wiedzy z zakresu spraw należących do właściwości UP.

Wymagania pożądane:
1.    doświadczenie zarządcze z sektora publicznego lub prywatnego;
2.    znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie UP na forach instytucji międzynarodowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 14 czerwca 2019 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii), w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej  - nie otwierać”, na adres:
MINISTERSTWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i TECHNOLOGII
Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych
ul. Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
(Kancelaria czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵)

Szczegółowe informacje znajdują się w ZAŁĄCZNIKU.

 

doc ogłoszenie nabór na stanowisko prezesa uprp

0.09MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 03.06.2019 13:27
Osoba publikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Zmodyfikowano: 03.06.2019 13:27
Osoba modyfikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Wytwarzający/ Odpowiadający: Bartłomiej Druziński
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Nabór na stanowisko Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 1.0 03.06.2019 13:27 Agata Żołnacz-Okoń Agata Żołnacz-Okoń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP