Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Fabryki Obrabiarek do Drewna Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Pełnomocnik Wspólnika Spółki Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 12 kwietnia 2019 r. o godzinie 14:00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki). Zgłoszenia składa się w siedzibie Spółki, pok. 3, parter, adres:  Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. ul. Nakielska 53, 85-347 Bydgoszcz, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Pełnomocnik Wspólnika Spółki  Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu".

Zgłoszenia kandydatów niespełniające warunków określonych w ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu.

 

pdf szczegóły naboru

0.12MB

docx dnp_kwestionariusz_i_oświadczenie_kandydata_na_stanowisko_prezesa_zarządu_fod_sp_z_oo_27032019

0.02MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 27.03.2019 14:24
Osoba publikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Zmodyfikowano: 28.03.2019 15:41
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Jaczewska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 1.0 27.03.2019 14:24 Agata Żołnacz-Okoń Agata Żołnacz-Okoń
Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 1.1 28.03.2019 15:41 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Agata Żołnacz-Okoń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP