Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Chłodnia Mors-Wola Sp. z o.o.

Pełnomocnik Wspólnika Spółki Chłodnia „MORS-WOLA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu Spółki Chłodnia „MORS-WOLA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 31 maja 2019 r. o godzinie 14:00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki). Zgłoszenia składa się w siedzibie Spółki, pok. 102, I piętro, adres: Chłodnia „MORS-WOLA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: al. Prymasa Tysiąclecia 62, 01-424 Warszawa, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Pełnomocnik Wspólnika Spółki Chłodnia „MORS-WOLA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu".

Zgłoszenia kandydatów niespełniające warunków określonych w ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu.

 

doc szczegóły naboru

0.06MB

docx kwestionariusz i oświadczenie kandydata na prezesa zarządu chłodni "mors-wola" sp. z o.o.

0.02MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.05.2019 15:28
Osoba publikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Zmodyfikowano: 15.05.2019 15:28
Osoba modyfikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Jaczewska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Chłodnia "MORS-WOLA" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1.0 15.05.2019 15:28 Agata Żołnacz-Okoń Agata Żołnacz-Okoń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP