Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" sp. z o.o. w Wałbrzychu

Rada Nadzorcza spółki Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki, w sekretariacie (I piętro) pod adresem: 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 w terminie do dnia 08.07.2019 roku, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00.

Zgłoszenia można również doręczyć osobiście lub przesłać pocztą (do godz. 16.00 ostatniego dnia terminu, decyduje data i godzina doręczenia przesyłki) na adres siedziby Spółki w zaklejonej kopercie z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu”.

doc Ogłoszenie na Prezesa Zarządu WSSE "INVEST_PARK" sp. z o.o.

0.05MB

doc Kwestionariusz Prezes oraz oświadczenie i klauzula

0.06MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.06.2019 14:22
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 28.06.2019 14:22
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Jaczewska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" sp. z o.o. w Wałbrzychu 1.0 28.06.2019 14:22 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP