Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" sp. z o.o. . z siedzibą w Wałbrzychu

Rada Nadzorcza spółki Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki.

Pisemne zgłoszenia kandydatów (dalej: zgłoszenia) będą przyjmowane w siedzibie Spółki, w sekretariacie (I piętro) pod adresem:

ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych 
(dalej: siedziba Spółki) 

w terminie do dnia 24.06.2019 roku, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–16.00.

Zgłoszenia można również doręczyć osobiście lub przesłać pocztą (do godz. 16.00 ostatniego dnia terminu, decyduje data i godzina doręczenia przesyłki) na adres siedziby Spółki w zaklejonej kopercie z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu”.

doc Ogłoszenie na Prezesa Zarządu WSSE INVEST-PARK sp. z o.o.

0.05MB

doc Kwestionariusz Prezesa oraz oświadczenie i klauzula

0.06MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.06.2019 14:31
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 07.06.2019 14:32
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Jaczewska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu 1.0 07.06.2019 14:31 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP