Nabór na stanowisko Wiceprezes Zarządu Spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Łodzi

Rada Nadzorcza spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Łodzi ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki, (w sekretariacie – II piętro) w terminie do dnia 17 maja 2019 r., od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00. Zgłoszenia można doręczyć osobiście lub przesłać pocztą (do godz. 15.00 ostatniego dnia terminu, decyduje data i godzina doręczenia przesyłki) na adres siedziby Spółki: ul. Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22g, w zaklejonej kopercie z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Wiceprezesa Zarządu ŁSSE S.A.”, zaadresowanej do Rady Nadzorczej Spółki. Na kopercie kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

doc Szczegóły ogłoszenia, kwestionariusz, oświadczenie.

0.08MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 26.04.2019 16:15
Osoba publikująca: Martyna Krawczonek
Zmodyfikowano: 29.04.2019 10:21
Osoba modyfikująca: Martyna Krawczonek
Wytwarzający/ Odpowiadający: Jacek Topyło
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Nabór na stanowisko Wiceprezes Zarządu Spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Łodzi 1.0 26.04.2019 16:15 Martyna Krawczonek Martyna Krawczonek
Nabór na stanowisko Wiceprezes Zarządu Spółki Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Łodzi 1.1 29.04.2019 10:20 Martyna Krawczonek Martyna Krawczonek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP