Nabór na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" sp. z o.o. . z siedzibą w Wałbrzychu

Rada Nadzorcza spółki Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki.

Pisemne zgłoszenia kandydatów (dalej: zgłoszenia) będą przyjmowane w siedzibie Spółki, w sekretariacie (I piętro) pod adresem:

ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
(dalej: siedziba Spółki) 

w terminie do dnia 24.06.2019 roku, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00. Zgłoszenia można również doręczyć osobiście lub przesłać pocztą (do godz. 16.00 ostatniego dnia terminu, decyduje data i godzina doręczenia przesyłki) na adres siedziby Spółki w zaklejonej kopercie z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu”.

doc Ogłoszenie Wiceprezes Zarządu WSSE INVEST - PARK sp. z o.o.

0.05MB

doc Kwestionariusz Wiceprezes oraz oświadczenie i klauzula

0.06MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.06.2019 14:49
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 07.06.2019 14:49
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Jaczewska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Nabór na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu 1.0 07.06.2019 14:49 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP