Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA z siedzibą w Olsztynie

Postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Wiceprezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.  z siedzibą w Olsztynie.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki, w terminie do dnia 3 kwietnia 2019 r., od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00. Zgłoszenia można doręczyć osobiście lub przesłać pocztą (do godz. 15.00 ostatniego dnia terminu, decyduje data i godzina wpływu przesyłki) na adres siedziby Spółki: ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn, w zaklejonej kopercie z napisem: „Konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu W-M SSE S.A.”. Na kopercie kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

docx Szczegóły naboru

0.03MB

docx dnp_kwestionariusz_kandydata_na_wiceprezesa_zarządu_w-msse_sa18032019

0.02MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.03.2019 15:05
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 18.03.2019 15:06
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Jaczewska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Nabór na stanowisko wiceprezesa zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA 1.0 18.03.2019 15:05 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP