Obroty towarowe handlu zagranicznego Polski w okresie styczeń-marzec 2019 r. (wg wstępnych danych GUS z dnia 14 maja 2019 r.)

Na szarym tle hasztag analizy MPiT.

Dobra koniunktura naszej gospodarki znalazła swoje odzwierciedlenie w wynikach wymiany handlowej. Po trzech miesiącach br. eksport towarów z Polski wzrósł o 4,4%, do ok. 56,6 mld EUR, a import o 2,2%, do ok. 56,9 mld EUR. W ujęciu nominalnym były to wzrosty odpowiednio o: blisko 2,4 mld EUR oraz 1,2 mld EUR. Odnotowane 2-krotnie szybsze tempo wywozu przełożyło się na zmniejszenie deficytu obrotów o ok. 1,1 mld EUR, do niespełna 0,3 mld EUR. To bardzo pozytywny sygnał o rosnącym popycie na nasze towary.

Osiągnięty wysoki wzrost naszego eksportu w okresie styczeń-marzec br. wynikał z dynamicznego zwiększenia sprzedaży m.in. do Wielkiej Brytanii (o 330 mln EUR, tj. o 9,8%), Francji (o prawie 260 mln EUR, tj. o 8,1%) oraz Austrii (o ok. 220 mln EUR, tj. o 20,8%). Wywóz do naszego głównego partnera handlowego, Niemiec pozostał na poziomie sprzed roku, tj. wyniósł 15,3 mld EUR.

Biorąc pod uwagę strukturę przedmiotową naszego eksportu, najbardziej w ujęciu nominalnym w okresie styczeń-marzec br. zwiększył się eksport: kotłów, maszyn i urządzeń mechanicznych oraz ich części (o 423 mln EUR, tj. o 5,8%), maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich części i akcesoriów (o ponad 400 mln EUR, tj. o 8,9%), pojazdów oraz ich części i akcesoriów (o ok. 260 mln EUR, tj. o 4%) oraz miedzi i wyrobów z miedzi (o ok. 220 mln EUR, tj. o 33,1%).

Warto odnotować znaczne przyspieszenie wywozu do Chin (o ok. 31,3%, tj. o ok. 130 mln EUR), Meksyku (o ok. 22,3%, tj. o 30 mln EUR), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o 48,1%, tj. o blisko 50 mln EUR) oraz Egiptu (o 88,2%, tj. o ok. 50 mln EUR).

Mimo słabszej koniunktury u głównych naszych partnerów handlowych, oczekuje się, że nasze przedsiębiorstwa, analogicznie jak w ub.r., pozostaną stosunkowo odporne na pogarszające się uwarunkowania zewnętrzne i dużą niepewność na arenie międzynarodowej, a tym samym nasze obroty towarowe pozostaną w 2019 r. na ścieżce wzrostu. Będzie to głównie zasługa coraz wyższej jakości polskich towarów przy nadal utrzymującej się konkurencyjności cenowej.

pdf Infografika_handel_zagraniczny_Polski_I-III_2019

0.18MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 14.05.2019 12:42
Osoba publikująca: Aleksandra Majchrzak-Kucharska
Zmodyfikowano: 14.05.2019 16:11
Osoba modyfikująca: Agata Żołnacz-Okoń