Obwieszczenia i decyzje

Minister Przedsiębiorczości i Technologii wydaje interpretacje indywidualne co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej, interpretacje indywidualne są wydawane w formie decyzji (art. 34 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców - Dz.U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.). 

Interpretacja indywidualna nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, z tym że przedsiębiorca nie może być obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji indywidualnej ani daninami w wysokości wyższej niż wynikające z uzyskanej interpretacji indywidualnej. Interpretacja indywidualna jest wiążąca dla organów lub państwowych jednostek organizacyjnych właściwych dla przedsiębiorcy i może zostać zmieniona wyłącznie w drodze wznowienia postępowania. Nie zmienia się interpretacji, w wyniku której nastąpiły nieodwracalne skutki prawne (art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców). 

Zgodnie z art. 34 ust. 15 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców interpretacje indywidualne Minister Przedsiębiorczości i Technologii zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646 )

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 25.03.2019 13:52
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 25.03.2019 13:52
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Dariusz Domżalski
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Obwieszczenia i decyzje 1.0 25.03.2019 13:52 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP