Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami

Temat kontroli

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami.

Podmiot realizujący kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli

Ocena kontrolowanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie podejmowane przez Ministra Rozwoju i Finansów, a następnie przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii działania mające służyć poprawie jakości powietrza w Polsce, w tym wydanie rozporządzenia regulującego wymogi dla kotłów na paliwa stałe. Niemniej jednak obecne brzmienie Rozporządzenia stwarza - zdaniem NIK - ryzyko wprowadzenia do sprzedaży urządzeń niespełniających założonych parametrów. Ryzyko to, o ile nie będzie właściwie zarządzane, może zmniejszyć skuteczność realizowanych działań.

Wnioski pokontrolne

Brak

Uwagi dotyczące badanej działalności

Brak

Szczegóły w wynikach kontroli NIK

wystapienie pokontrolne i Informacja o wynikach kontroli NIK

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.01.2019 08:51
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 18.06.2019 14:32
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Joanna Puchalska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami 1.0 07.01.2019 08:51 Joanna Puchalska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami 1.1 18.06.2019 14:32 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP