Ogłoszenia

Na tej stronie będziemy publikować:

  • analizy i ekspertyzy dotyczące udziału polskich firm w przetargach międzynarodowych,
  • najciekawsze, z punktu widzenie przedsiębiorców, przetargi ogłoszone przez organizacje międzynarodowe, inne niż NATO. 
  • informacje o dostępnym wsparciu przy przygotowaniu oferty i realizacji zamówienia 
  • materiały szkoleniowe

Informacje o przetargach NATO i zasady uzyskiwania deklaracji uprawnienia lub nominacji umieszczone są na stronie: 

Przetargi NATO