Opracowanie dokumentacji projektowej budynku MPiT w Waszyngtonie

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zlokalizowanego przy 1503 21 St. N.W, Waszyngton, DC 20036, USA.

Oferty należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego w terminie do dnia 26.06.2019 r.

  • w formie pisemnej na adres:

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Biuro Administracyjne
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Kancelaria ogólna (godziny pracy urzędu 8:15 do 16:15 w dni robocze od poniedziałku do piątku)

Ofertę traktuje się jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do dnia wskazanego powyżej.

  1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579)
  2. Zamawiający zastrzega – przed zawarciem umowy – obowiązek uczestnictwa Wykonawcy w co najmniej jednym spotkaniu informacyjno-uzgodnieniowym w siedzibie Zamawiającego.
  3. Zamawiający nie wyraża zgody na korespondencyjny tryb zawarcia umowy, osoby upoważnione do jej zawarcia będą zobowiązane stawić się w siedzibie Zamawiającego osobiście.

Osoba wskazana do kontaktu: Michał Dominiak – Biuro Administracyjne, adres e-mail: michal.dominiak@mpit.gov.pl.

Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

  1. Cena – 100%

Załączniki
 

 

doc Formularz ofertowy

0.03MB

doc OPZ

0.16MB

pdf Protokół z kontroli budowlanej

9.11MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 17.06.2019 08:39
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 17.06.2019 08:39
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Piotr Rzewuski
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Opracowanie dokumentacji projektowej budynku MPiT w Waszyngtonie 1.0 17.06.2019 08:39 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP