Opracowanie projektu Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) dotyczącego wykonania Centralnej Platformy Zakupowej (CPZ)

  • Nazwa zamówienia:

  • Status zamówienia: Aktualne
  • Numer zamówienia: BDG-V.2610.17.2018.PC
  • Data rozpoczęcia: 08.05.2019
  • Data zakończenia: 08.09.2019
  • Jednostka publikująca: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  • Opis zamówienia: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Postępowanie było zamieszczone na stronie archiwalnej Biuletynu Informacji Publicznej MPiT https://mpit.bip.gov.pl/publiccontracts/view/15008

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 08.05.2019 15:43
Osoba publikująca: Milena Rogowska
Zmodyfikowano: 08.05.2019 15:43
Osoba modyfikująca: Milena Rogowska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Milena Rogowska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Opracowanie projektu Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) dotyczącego wykonania Centralnej Platformy Zakupowej (CPZ) 1.0 08.05.2019 15:43 Milena Rogowska Milena Rogowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP