W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

Opracowanie rekomendacji wdrożenia Refundacyjnego Trybu Rozwojowego do polskiego porządku prawnego

  • Status zamówienia:Zakończone
  • Numer zamówienia:BDG-V.2611.38.2018.SK
  • Data rozpoczęcia: 08.01.2019
  • Data zakończenia: 22.03.2019
  • Wartość szacunkowa zamówienia:
  • Jednostka publikująca:Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  • Opis zamówienia:
  • Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do16.01.2019 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, adres: Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Poniżej załączone zostały: Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Załącznik Nr 2 – Wzór umowy Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób Załącznik Nr 7a– wzór wykazu osób do oceny w kryterium oceny ofert Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego Informuję, że w związku z wystąpieniem błędu technicznego dnia 8.01.2019r. zostały zamieszczone błędne pliki SIWZ oraz Załącznik Nr 7a– wzór wykazu osób do oceny w kryterium oceny ofert. Dnia 9 stycznia 2019r. zamieszczono poprawne pliki. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 11 stycznia 2019 r. Informacje z dnia 16 stycznia 2019 r., o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Informacja z dnia 1 lutego 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: Czyżewscy Kancelaria Adwokacka Katarzyna Czyżewska, Krzysztof Czyżewski Sp. Cywilna (lider) ul. Emilii Plater 10/60 00-669 Warszawa PEX PharmaSequence sp. z o.o. ul. Kłobucka 23 02-699 Warszawa. Oferta w/w wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w SIWZ. Wybrany wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem ich oceny do pobrania w części załączniki, poniżej.

Materiały

SIWZ​_38SK18.pdf
SIWZ​_38SK18.pdf 0.29MB
Zal​_1​_SOPZ.pdf
Zal​_1​_SOPZ.pdf 0.28MB
Zal​_2​_IPU.pdf
Zal​_2​_IPU.pdf 0.30MB
Zal​_3​_oswiadczenie​_warunki.docx
Zal​_3​_oswiadczenie​_warunki.docx 0.04MB
Zal​_4​_oswiadczenie​_wykluczenie.docx
Zal​_4​_oswiadczenie​_wykluczenie.docx 0.04MB
Zal​_5​_grupa​_kapitalowa.doc
Zal​_5​_grupa​_kapitalowa.doc 0.07MB
Zal​_6​_wykaz​_uslug.doc
Zal​_6​_wykaz​_uslug.doc 0.05MB
Zal​_7​_wykaz​_osob.doc
Zal​_7​_wykaz​_osob.doc 0.07MB
Zal​_7a​_wykaz​_osob​_38SK18.doc
Zal​_7a​_wykaz​_osob​_38SK18.doc 0.07MB
Zal​_8​_FO.doc
Zal​_8​_FO.doc 0.07MB
ogłoszenie​_o​_zamówieniu 1.pdf
ogłoszenie​_o​_zamówieniu 1.pdf 0.07MB
umowa​_powierzenia​_Zał​_6.pdf
umowa​_powierzenia​_Zał​_6.pdf 0.34MB
Wyjasnienia​_SIWZ​_11012019.pdf
Wyjasnienia​_SIWZ​_11012019.pdf 0.12MB
Informacja​_otwarcie​_ofert​_38SK18.pdf
Informacja​_otwarcie​_ofert​_38SK18.pdf 0.20MB
tabela​_wybór​_oferty​_38SK18.pdf
tabela​_wybór​_oferty​_38SK18.pdf 0.15MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.01.2019 16:23 Sylwia Kościelniak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwia Kościelniak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Opracowanie rekomendacji wdrożenia Refundacyjnego Trybu Rozwojowego do polskiego porządku prawnego 1.7 05.07.2019 09:15 Sylwia Kościelniak
Opracowanie rekomendacji wdrożenia Refundacyjnego Trybu Rozwojowego do polskiego porządku prawnego 1.6 22.03.2019 11:30 Sylwia Kościelniak
Opracowanie rekomendacji wdrożenia Refundacyjnego Trybu Rozwojowego do polskiego porządku prawnego 1.5 01.02.2019 14:55 Sylwia Kościelniak
Opracowanie rekomendacji wdrożenia Refundacyjnego Trybu Rozwojowego do polskiego porządku prawnego 1.4 16.01.2019 11:42 Sylwia Kościelniak
Opracowanie rekomendacji wdrożenia Refundacyjnego Trybu Rozwojowego do polskiego porządku prawnego 1.3 11.01.2019 15:17 Sylwia Kościelniak
Opracowanie rekomendacji wdrożenia Refundacyjnego Trybu Rozwojowego do polskiego porządku prawnego 1.2 10.01.2019 11:44 Sylwia Kościelniak
Opracowanie rekomendacji wdrożenia Refundacyjnego Trybu Rozwojowego do polskiego porządku prawnego 1.1 09.01.2019 10:10 Sylwia Kościelniak
Opracowanie rekomendacji wdrożenia Refundacyjnego Trybu Rozwojowego do polskiego porządku prawnego 1.0 08.01.2019 16:23 Sylwia Kościelniak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP