W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

Opracowanie, skonfigurowanie, uruchomienie i przygotowanie do przeprowadzenia testów funkcjonalnych pilotażowej instalacji demonstracyjnej cyfryzacji przemysłu

  • Status zamówienia: Zakończone
  • Numer zamówienia:BDG-V.2610.3.2019.SK
  • Data rozpoczęcia: 17.01.2019
  • Data zakończenia: 28.02.2019
  • Wartość szacunkowa zamówienia:
  • Jednostka publikująca:Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  • Opis zamówienia:
  • Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 25.01.2019 r. do godz. 12:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, adres: Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Poniżej załączone zostały: Ogłoszenie o zamówieniu; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ); Załącznik Nr 2 – Wzór umowy; Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej; Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług; Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób; Załącznik Nr 7a– wzór wykazu osób do oceny w kryterium oceny ofert; Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 21 stycznia 2019 r. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 22 stycznia 2019 r. Informacje z dnia 25 stycznia 2019 r., o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Informacja z 14 lutego 2019 r. o unieważnieniu postępowania Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm) postępowanie zostało unieważnione. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

Materiały

ogłoszenie​_o​_zamowieniu​_3SK19.pdf
ogłoszenie​_o​_zamowieniu​_3SK19.pdf 0.07MB
SIWZ3SK19.pdf
SIWZ3SK19.pdf 0.26MB
Zal​_1​_SOPZ​_3SK19.pdf
Zal​_1​_SOPZ​_3SK19.pdf 0.38MB
Zal​_2​_IPU​_3SK​_19.pdf
Zal​_2​_IPU​_3SK​_19.pdf 0.24MB
Zał​_6​_-​_Wzór​_umowy​_powierzenia​_danych​_osobowych​_3SK19.pdf
Zał​_6​_-​_Wzór​_umowy​_powierzenia​_danych​_osobowych​_3SK19.pdf 0.29MB
Zal​_3​_oswiadczenie​_warunki​_3SK19.docx
Zal​_3​_oswiadczenie​_warunki​_3SK19.docx 0.03MB
Zal​_4​_oswiadczenie​_wykluczenie​_3SK19.docx
Zal​_4​_oswiadczenie​_wykluczenie​_3SK19.docx 0.03MB
Zal​_5​_grupa​_kapitalowa​_3SK19.doc
Zal​_5​_grupa​_kapitalowa​_3SK19.doc 0.06MB
Zal​_7a​_wykaz​_osob​_3SK19.doc
Zal​_7a​_wykaz​_osob​_3SK19.doc 0.06MB
Zal​_8​_FO​_3SK19.doc
Zal​_8​_FO​_3SK19.doc 0.06MB
Zal​_6​_wykaz​_uslug​_3SK19.doc
Zal​_6​_wykaz​_uslug​_3SK19.doc 0.06MB
Zal​_7​_wykaz​_osob​_3SK19.doc
Zal​_7​_wykaz​_osob​_3SK19.doc 0.07MB
Wyjasnienia​_zmiany​_SIWZ​_21012019.pdf
Wyjasnienia​_zmiany​_SIWZ​_21012019.pdf 0.19MB
Wyjasnienia​_zmiany​_SIWZ​_22012018.pdf
Wyjasnienia​_zmiany​_SIWZ​_22012018.pdf 0.20MB
Informacja​_otwarcie​_ofert​_3SK19.pdf
Informacja​_otwarcie​_ofert​_3SK19.pdf 0.20MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.01.2019 13:56 Sylwia Kościelniak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwia Kościelniak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Opracowanie, skonfigurowanie, uruchomienie i przygotowanie do przeprowadzenia testów funkcjonalnych pilotażowej instalacji demonstracyjnej cyfryzacji przemysłu 1.8 22.03.2019 11:33 Sylwia Kościelniak
Opracowanie, skonfigurowanie, uruchomienie i przygotowanie do przeprowadzenia testów funkcjonalnych pilotażowej instalacji demonstracyjnej cyfryzacji przemysłu 1.7 14.02.2019 14:06 Sylwia Kościelniak
Opracowanie, skonfigurowanie, uruchomienie i przygotowanie do przeprowadzenia testów funkcjonalnych pilotażowej instalacji demonstracyjnej cyfryzacji przemysłu 1.6 25.01.2019 13:49 Sylwia Kościelniak
Opracowanie, skonfigurowanie, uruchomienie i przygotowanie do przeprowadzenia testów funkcjonalnych pilotażowej instalacji demonstracyjnej cyfryzacji przemysłu 1.5 22.01.2019 14:53 Sylwia Kościelniak
Opracowanie, skonfigurowanie, uruchomienie i przygotowanie do przeprowadzenia testów funkcjonalnych pilotażowej instalacji demonstracyjnej cyfryzacji przemysłu 1.4 22.01.2019 14:42 Sylwia Kościelniak
Opracowanie, skonfigurowanie, uruchomienie i przygotowanie do przeprowadzenia testów funkcjonalnych pilotażowej instalacji demonstracyjnej cyfryzacji przemysłu 1.3 21.01.2019 15:13 Sylwia Kościelniak
Opracowanie, skonfigurowanie, uruchomienie i przygotowanie do przeprowadzenia testów funkcjonalnych pilotażowej instalacji demonstracyjnej cyfryzacji przemysłu 1.2 17.01.2019 14:04 Sylwia Kościelniak
Opracowanie, skonfigurowanie, uruchomienie i przygotowanie do przeprowadzenia testów funkcjonalnych pilotażowej instalacji demonstracyjnej cyfryzacji przemysłu 1.1 17.01.2019 13:57 Sylwia Kościelniak
Opracowanie, skonfigurowanie, uruchomienie i przygotowanie do przeprowadzenia testów funkcjonalnych pilotażowej instalacji demonstracyjnej cyfryzacji przemysłu 1.0 17.01.2019 13:56 Sylwia Kościelniak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP