Opracowanie, skonfigurowanie, uruchomienie i przygotowanie do przeprowadzenia testów funkcjonalnych pilotażowej instalacji demonstracyjnej cyfryzacji przemysłu

  • Nazwa zamówienia:

  • Status zamówienia: Zakończone
  • Numer zamówienia: BDG-V.2610.3.2019.SK
  • Data rozpoczęcia: 17.01.2019
  • Data zakończenia: 28.02.2019
  • Jednostka publikująca: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  • Opis zamówienia: Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 25.01.2019 r. do godz. 12:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, adres: Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Poniżej załączone zostały: Ogłoszenie o zamówieniu; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ); Załącznik Nr 2 – Wzór umowy; Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej; Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług; Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób; Załącznik Nr 7a– wzór wykazu osób do oceny w kryterium oceny ofert; Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 21 stycznia 2019 r. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 22 stycznia 2019 r. Informacje z dnia 25 stycznia 2019 r., o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Informacja z 14 lutego 2019 r. o unieważnieniu postępowania Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm) postępowanie zostało unieważnione. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

Pliki do pobrania:

pdf ogłoszenie_o_zamowieniu_3SK19.pdf

0.07MB

pdf SIWZ3SK19.pdf

0.26MB

pdf Zal_1_SOPZ_3SK19.pdf

0.38MB

pdf Zal_2_IPU_3SK_19.pdf

0.24MB

pdf Zał_6_-_Wzór_umowy_powierzenia_danych_osobowych_3SK19.pdf

0.29MB

docx Zal_3_oswiadczenie_warunki_3SK19.docx

0.03MB

docx Zal_4_oswiadczenie_wykluczenie_3SK19.docx

0.03MB

doc Zal_5_grupa_kapitalowa_3SK19.doc

0.06MB

doc Zal_7a_wykaz_osob_3SK19.doc

0.06MB

doc Zal_8_FO_3SK19.doc

0.06MB

doc Zal_6_wykaz_uslug_3SK19.doc

0.06MB

doc Zal_7_wykaz_osob_3SK19.doc

0.07MB

pdf Wyjasnienia_zmiany_SIWZ_21012019.pdf

0.19MB

pdf Wyjasnienia_zmiany_SIWZ_22012018.pdf

0.2MB

pdf Informacja_otwarcie_ofert_3SK19.pdf

0.2MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 17.01.2019 13:56
Osoba publikująca: Sylwia Kościelniak
Zmodyfikowano: 22.03.2019 11:33
Osoba modyfikująca: Sylwia Kościelniak
Wytwarzający/ Odpowiadający: Sylwia Kościelniak
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Opracowanie, skonfigurowanie, uruchomienie i przygotowanie do przeprowadzenia testów funkcjonalnych pilotażowej instalacji demonstracyjnej cyfryzacji przemysłu 1.0 17.01.2019 13:56 Sylwia Kościelniak Sylwia Kościelniak
Opracowanie, skonfigurowanie, uruchomienie i przygotowanie do przeprowadzenia testów funkcjonalnych pilotażowej instalacji demonstracyjnej cyfryzacji przemysłu 1.1 17.01.2019 13:57 Sylwia Kościelniak Sylwia Kościelniak
Opracowanie, skonfigurowanie, uruchomienie i przygotowanie do przeprowadzenia testów funkcjonalnych pilotażowej instalacji demonstracyjnej cyfryzacji przemysłu 1.2 17.01.2019 14:04 Sylwia Kościelniak Sylwia Kościelniak
Opracowanie, skonfigurowanie, uruchomienie i przygotowanie do przeprowadzenia testów funkcjonalnych pilotażowej instalacji demonstracyjnej cyfryzacji przemysłu 1.3 21.01.2019 15:13 Sylwia Kościelniak Sylwia Kościelniak
Opracowanie, skonfigurowanie, uruchomienie i przygotowanie do przeprowadzenia testów funkcjonalnych pilotażowej instalacji demonstracyjnej cyfryzacji przemysłu 1.4 22.01.2019 14:42 Sylwia Kościelniak Sylwia Kościelniak
Opracowanie, skonfigurowanie, uruchomienie i przygotowanie do przeprowadzenia testów funkcjonalnych pilotażowej instalacji demonstracyjnej cyfryzacji przemysłu 1.5 22.01.2019 14:53 Sylwia Kościelniak Sylwia Kościelniak
Opracowanie, skonfigurowanie, uruchomienie i przygotowanie do przeprowadzenia testów funkcjonalnych pilotażowej instalacji demonstracyjnej cyfryzacji przemysłu 1.6 25.01.2019 13:49 Sylwia Kościelniak Sylwia Kościelniak
Opracowanie, skonfigurowanie, uruchomienie i przygotowanie do przeprowadzenia testów funkcjonalnych pilotażowej instalacji demonstracyjnej cyfryzacji przemysłu 1.7 14.02.2019 14:06 Sylwia Kościelniak Sylwia Kościelniak
Opracowanie, skonfigurowanie, uruchomienie i przygotowanie do przeprowadzenia testów funkcjonalnych pilotażowej instalacji demonstracyjnej cyfryzacji przemysłu 1.8 22.03.2019 11:33 Sylwia Kościelniak Sylwia Kościelniak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP