Organizacja szkolenia wyjazdowego "Obsługa sprzętu fotograficznego i video, wykorzystanie fotografii i krótkich materiałów filmowych w realizacji działań w social media"

[Aktualizacja z dnia 09.05.2019 r.] Nie wpłynęła żadna oferta.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia pt: "Obsługa sprzętu fotograficznego i video, wykorzystanie fotografii i krótkich materiałów filmowych w realizacji działań social media",  zwanego dalej „szkoleniem” dla maksymalnie 13 pracowników Departamentu Komunikacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, zwanych dalej „uczestnikami szkolenia”,  w tym zapewnienie noclegu, wyżywienia, sali szkoleniowej/konferencyjnej i transportu.

Sposób przekazania dokumentów

Oferty, zawierające komplet dokumentów zgodnie z SOPZ, należy przesyłać w wersji elektronicznej do 26 marca 2019 r. do godziny 23:59;
na adres e-mail: Monika.Przadka@mpit.gov.pl
z tematem wiadomości „Oferta na przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia dla Departamentu Komunikacji”.

Terminy

  1. Termin wykonywania – 11-12 kwietnia 2019 roku.

  2. W ofercie proszę wskazać termin obowiązywania przesłanej oferty. 

  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Osoba do kontaktu

Monika Prządka, Departament Komunikacji, nr. tel. 22 2629254, adres e-mail: Monika.Przadka@mpit.gov.pl

doc sopz

0.11MB

doc wzór umowy

0.1MB

xls formularz ofertowy

0.04MB

xls wykaz usług

0.03MB

xls wykaz trenerów

0.05MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 21.03.2019 15:27
Osoba publikująca: Monika Prządka
Zmodyfikowano: 09.05.2019 17:52
Osoba modyfikująca: Monika Prządka
Wytwarzający/ Odpowiadający: Monika Prządka
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Organizacja szkolenia wyjazdowego "Obsługa sprzętu fotograficznego i video, wykorzystanie fotografii i krótkich materiałów filmowych w realizacji działań w social media" 1.0 21.03.2019 15:27 Monika Prządka Monika Prządka
Organizacja szkolenia wyjazdowego "Obsługa sprzętu fotograficznego i video, wykorzystanie fotografii i krótkich materiałów filmowych w realizacji działań w social media" 1.1 09.05.2019 17:52 Monika Prządka Monika Prządka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP