Organizacja szkolenia wyjazdowego "Windykacja należności wynikających z umów cywilno-prawnych" w dniach 16-17 maja 2019 r. – termin składania ofert 18 marca godz. 12:00

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia pt: "Windykacja należności wynikających z umów cywilno-prawnych",  zwanego dalej „szkoleniem” dla maksymalnie 40 pracowników Departamentu Zobowiązań i Analiz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, zwanych dalej „uczestnikami szkolenia”,  w tym zapewnienie noclegu, wyżywienia, sali szkoleniowej/konferencyjnej i transportu.

Osoba do kontaktu:

Anna Bartosik, Departament Zobowiązań i Analiz, nr. tel. 22 2629795, adres e-mail: anna.bartosik@mpit.gov.pl

Terminy:

Oferty należy przesyłać do 18 marca 2019 r. do godziny 12:00, wyłącznie drogą elektroniczną na adres: anna.bartosik@mpit.gov.pl, z tematem wiadomości:

"Oferta na szkolenie grupowe dla Departamentu Zobowiązań i Analiz".

pdf Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

0.47MB

xls Zał 1. Formularz ofertowy

0.04MB

xls Zał 2. Wykaz usług

0.04MB

xls Zał 3. Wykaz trenerów

0.05MB

pdf Wzór umowy o organizację szkolenia

0.44MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 08.03.2019 14:41
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 08.03.2019 14:41
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Anna Bartosik
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Organizacja szkolenia wyjazdowego "Windykacja należności wynikających z umów cywilno-prawnych" w dniach 16-17 maja 2019 r. – termin składania ofert 18 marca godz. 12:00 1.0 08.03.2019 14:41 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP