Organy pomocnicze i doradcze

Organy pomocnicze Ministra Przedsiębiorczości i Technologii tworzone są zgodnie z przepisami ustawy z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392, z późn. zm.). 

Istnienie niektórych organów pomocniczych wynika z przepisów ogólnych, które obligują Ministra Przedsiębiorczości i Technologii jako organu administracji rządowej do ich utworzenia.

Prace organów pomocniczych regulują odpowiednie Zarządzenia Ministra. Zespoły wypracowują rozwiązania pomocne w sprawnym wykonywaniu kompetencyjnych zadań i obowiązków Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Radzie Ministrów (Dz.U. 2012 poz. 392 )

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.01.2019 08:12
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 07.01.2019 08:14
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Barbara Gruszecka
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Organy pomocnicze i doradcze 1.0 07.01.2019 08:12 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Organy pomocnicze i doradcze 1.1 07.01.2019 08:14 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP