Plan działalności Ministra

Dokument opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz.U. Nr 187, poz. 1254) prezentuje cele MPiT ujęte w trzech częściach.

Część A - główne cele strategiczne

  • Poprawa otoczenia regulacyjnego dla przedsiębiorców
  • Tworzenie lepszych warunków dla zwiększenia innowacyjności przemysłu
  • Wsparcie działań na rzecz umiędzynarodowienia polskiej gospodarki
  • Kształtowanie lepszych warunków dla efektywności inwestycji
  • Zapewnienie jakości zarządzania procesami rozwojowymi


Część B - cel priorytetowy wynikający z układu zadaniowego budżetu państwa

  • Wzrost wydajności i konkurencyjności polskiej gospodarki

 
Część C - inne cele realizowane w działach gospodarka i rozwój regionalny

  • Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery i poprawa stanu jakości powietrza w Polsce
  • Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa
  • Zapewnienie sprawności i jakości realizacji zadań administracyjnych

 
Obowiązek sporządzenia Planu i jego publikacji w BIP wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych.

pdf Plan działalności 2018

0.08MB

pdf Plan działalności 2018 z podpisem

0.87MB

pdf Plan działalności 2019

0.09MB

pdf Plan działalności 2019 podpisany

1.13MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.01.2019 17:21
Osoba publikująca: Martyna Krawczonek
Zmodyfikowano: 17.04.2019 16:07
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Elżbieta Szułczyńska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Plan działalności Ministra 1.0 04.01.2019 17:21 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Martyna Krawczonek
Plany działalności Ministra 1.1 17.04.2019 16:07 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Martyna Krawczonek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP