Polska strefa Inwestycji

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji zmieniła zasady działania Specjalnych Stref Ekonomicznych. Poszerza ona obszar, na którym możliwe jest uzyskanie zachęt inwestycyjnych z 0,08% do całych 100% terenów inwestycyjnych w Polsce. Dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych MŚP nie muszą przenosić się do poszczególnych Stref i inwestować z dala od swojego obszaru działania, tylko tam, gdzie im wygodniej.

Ustawa wprowadza też nowe mechanizmy udzielania przedsiębiorcom wsparcia dla nowych inwestycji na terytorium Polski:

Nowe zasady:

 • zwolnienia podatkowe dostępne w całym kraju, przydzielane na czas określony
 • jasne kryteria ilościowe i wprowadzone ustawą jakościowe, dopasowane do warunków konkretnej lokalizacji
 • kryteria ilościowe uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie i wielkości przedsiębiorstwa.
 • kryteria jakościowe: premiowane projekty zakładające m.in. transfer wiedzy, prowadzenie działalności B+R, rozwój klastrów, jak i te zapewniające korzystne warunki dla pracowników,
 • preferencyjne warunki dla inwestycji na terenach słabiej rozwiniętych
 • nakłady dostosowane do mikro, małych i średnich firm
 • jeden standard obsługi inwestora przez Spółki zarządzające Strefami,
 • szybsze podejmowanie decyzji dotyczącej wsparcia

Cel projektu

Stymulowanie wzrostu inwestycji prywatnych, co powinno przyczynić się do:

 1. rozwoju innowacyjnych dziedzin działalności gospodarczej;
 2. tworzenia nowych stabilnych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników;
 3. rozwoju nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystanie w gospodarce narodowej;
 4. zwiększenia konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług;
 5. rozwoju eksportu;
 6. zahamowania wzrostu zróżnicowań regionalnych.

Dla zagwarantowania praw nabytych przez przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie SSE rząd zdecydował nie uchylać ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych.  Obowiązywanie dwóch ustaw wprowadza przejrzysty podział na inwestycje, które będą korzystać z dotychczasowego wsparcia do 2026 r. w ramach zezwoleń wydanych na podstawie ustawy o SSE oraz na inwestycje nowe, które będą mogły skorzystać ze wsparcia w oparciu o nową ustawę.

Instrument zwolnień podatkowych w ramach nowej koncepcji dostępny jest dla nowych inwestycji, które zgodnie z definicją Komisji Europejskiej obejmują utworzenie nowego zakładu produkcyjnego oraz reinwestycje. Dotyczy to inwestycji spełniających kryteria ilościowe: nakłady inwestycyjne i kryteria jakościowe w obszarach.

Co może zyskać firma?

 • ulgę podatkową dla prowadzonej inwestycji;
 • możliwość rozwoju przedsiębiorstwa w jego obecnej lokalizacji;
 • dopasowanie strategii firmy do wspieranych działań;
 • dodatkową promocję, jeśli projekty są innowacyjne;
 • możliwość kształtowania lokalnej polityki gospodarczej.

Jakie szanse daje Polska Strefa Inwestycji?

 • wzrost liczby inwestycji;
 • wzrost dochodów mieszkańców i lokalnych budżetów;
 • lepszej jakości miejsca pracy i większa aktywizacja zawodowa mieszkańców;
 • zwiększenie konkurencyjności danego regionu.

Jak starać się o wsparcie?

Przedsiębiorca, który chce inwestować na wybranym terenie zgłasza się do firmy zarządzającej daną Strefą.

Składa odpowiedni wniosek, a jego inwestycja jest weryfikowana na podstawie kryteriów jakościowych i ilościowych. Firma, która je spełni otrzymuje wsparcie ułatwiające rozwój biznesu.

Kontakt:

Projekt Polska Strefa Inwestycji
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Departament Rozwoju Inwestycji
E-mail: Strefa.inwestycji@mpit.gov.pl

Kontakt do zarządzających obszarami w ramach Projektu Polska Strefa Inwestycji

 1. Kamiennogórska SSE
 2. Katowicka SSE
 3. Kostrzyńsko-Słubicka SSE
 4. Krakowski Park Technologiczny
 5. Legnicka SSE
 6. Łódzka SSE
 7. SSE Euro-Park MIELEC
 8. Pomorska SSE
 9. Słupska SSE
 10. SSE "Starachowice"
 11. Suwalska SSE
 12. TSSE Euro-Park Wisłosan
 13. Wałbrzyska SSE
 14. Warmińsko-Mazurska SSE

Mapa obszarów inwestycyjnych - Polska Strefa Inwestycji

Materiały informacyjne nt. Polska Strefa Inwestycji

Akty prawne w jęz. angielskim

pdf Polska Strefa Inwestycji - Sznasa dla Twojej firmy

0.39MB

pdf Polska Strefa Inwestycji - Szansa dla firm i samorządów

0.65MB

pdf Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. - jęz. angielski

0.28MB

pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. - jęz. angielski

0.6MB

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1162 )
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. 2018 poz. 1713 )
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1698 )
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1712 )
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Wisłosan wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1711 )
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1710 )
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1709 )
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1708 )
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. 2018 poz. 1707 )
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INVEST-PARK wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. 2018 poz. 1706 )
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. 2018 poz. 1705 )
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. 2018 poz. 1704 )
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną "Starachowice" wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. 2018 poz. 1703 )
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. 2018 poz. 1702 )
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. 2018 poz. 1701 )
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Krakowskim Parkiem Technologicznym wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U. 2018 poz. 1699 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 21.12.2018 10:53
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 28.12.2018 11:34
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska