Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze – cyfrowy i innowacyjny przemysł

Minister J. Emilewicz na konferencji

Spotkanie, które pomoże wyznaczyć kierunki rozwoju polsko-niemieckiej współpracy w najbardziej perspektywicznych dziedzinach – tak najkrócej można opisać cele Forum Gospodarczego, które już 18 marca odbędzie się w Berlinie. Dziedziny te to przemysł oparty na rozwiązaniach cyfrowych, innowacyjne technologie, produkcja zrównoważonej energii, sektor kosmiczny.

- Nasza współpraca bilateralna jest jednoznacznym sukcesem. Możemy pochwalić się rekordowymi obrotami towarowymi, wysokim poziomem inwestycji, a przede wszystkim rosnącym zaufaniem i sympatią między naszymi narodami.  Musimy jednak sprostać czekającym Europę wyzwaniom. Krokiem w tym kierunku jest Polsko-Niemieckie Forum. Chcemy wypracować zasady nowego partnerstwa we współpracy z biznesem i liderami innowacji – powiedziała minister Jadwiga  Emilewicz na wspólnej z ambasadorem Niemiec w Polsce Rolfem Nikelem, konferencji prasowej.

 

Niemcy są największym partnerem gospodarczym Polski z 28 % udziałem w polskim eksporcie i 22 % w imporcie. Wspólny obrót przekracza 110 mld euro rocznie. - Chcemy wspólnie wykorzystać potencjał cyfryzacji, transformacji energetycznej i elektromobilności. Co bardzo ważne współpracujemy też w obszarze kosmonautyki, wsparcia start-upów czy energetyki wiatrowej  – zaznaczył Rolf Nikel.

- Musimy wejść na nowy poziom relacji, charakteryzujący się długofalową współpracą badawczo-rozwojową, wykraczającą poza dotychczasowe łańcuchy produkcji i dostaw. Chodzi o wspólny przeskok technologiczny, o odpowiedzialny rozwój Polski i Niemiec, jako gospodarek o kluczowym znaczeniu dla konkurencyjności Unii Europejskiej – podkreśliła szefowa MPiT.

Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze: Cyfryzacja - Energia – Mobilność

Wydarzenie odbędzie się 18 marca w siedzibie Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii w Berlinie.  Jego inicjatorami są minister Jadwigi Emilewicz oraz minister gospodarki i energii Niemiec Peter Altmaier. Oboje wezmą udział w Forum.

Współorganizatorami Forum są Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa.

Istotną częścią spotkania będą panele i warsztaty z udziałem czołowych firm i instytucji z obydwu krajów, obejmujących takie dziedziny jak: czwarta rewolucja przemysłowa, transformacja energetyczna, mobilność i produkcja ogniw akumulatorowych, technologie kosmiczne, wsparcie innowacyjnych start-upów. W forum weźmie udział ok. 150  przedstawicieli polskiego biznesu.

Forum będzie platformą wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami biznesu z obu krajów. Dlatego też z myślą o coworkingu zorganizowane zostaną również dwustronne spotkania biznesowe. Oprócz spotkań na uczestników Forum będą czekać stanowiska wystawowe polskich i niemieckich firm.

Wstępna agenda

doc Informacje nt. polsko-niemieckich relacji handlowych

0.04MB

Minister na konferencji
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 06.03.2019 17:46
Osoba publikująca: Maciej Chojnowski
Zmodyfikowano: 18.03.2019 15:01
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska