Prezes zarządu - COBRABiD sp. z o.o. w Warszawie

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu - COBRABiD sp. z o.o. w Warszawie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO na funkcję Prezesa Zarządu Spółki Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o. w Warszawie.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 4 marca 2019 r. o godzinie 15:00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki).

Zgłoszenia składa się w siedzibie Spółki, p. 309, III piętro, adres: Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 15, 00-842 Warszawa, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Pełnomocnik Wspólnika Spółki Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu”.

Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną zwrócone kandydatom.

pdf Ogłoszenie - Prezes Zarządu COBRABID

1.68MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.02.2019 10:33
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 18.02.2019 10:33
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Jaczewska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
COBRABiD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1.0 18.02.2019 10:33 Ewa Jaczewska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP