Przedsiębiorczość

Raporty roczne, opracowania i analizy dotyczące sektora przedsiębiorstw.

Raport "Przedsiębiorczość w Polsce"

Raport "Przedsiębiorczość w Polsce" przedstawia stan sektora przedsiębiorstw oraz instytucjonalnego otoczenia działalności z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły w ciągu roku. Dokument zawiera również rekomendacje na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz informację nt. wdrażania Small Business Act w Polsce (wymóg warunkowości ex ante).

 

pdf przedsiębiorczość w polsce 2010

1.19MB

pdf przedsiębiorczość w polsce 2011

1.13MB

pdf przedsiębiorczość w polsce 2012

1.18MB

pdf przedsiębiorczość w polsce 2013

1.43MB

pdf przedsiębiorczość w polsce 2014

1.52MB

pdf przedsiębiorczość w polsce 2015

1.83MB

pdf przedsiębiorczość w polsce 2016

1.49MB

pdf przedsiębiorczość w polsce 2017

4.22MB

pdf DAG_Entrepreneurship_in_Poland_2017.pdf

6.75MB

pdf DAG_Raport_o_przedsiebiorczosci_w_Polsce_2018.pdf

3.26MB

pdf DAG_Entrepreneurship_in_Poland_2018.pdf

3.25MB

Trendy rozwojowe MŚP w ocenie przedsiębiorców

Publikacja "Trendy rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ocenie przedsiębiorców" zawiera wyniki ankiet przeprowadzanych na próbie losowej przedstawicieli mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Celem publikacji jest zbadanie zmian zachodzących w sektorze MŚP, zidentyfikowanie głównych barier w działalności, ocena perspektyw rozwojowych sektora, ocena skuteczności prowadzonej polityki gospodarczej (rządu i samorządu).

 

pdf DAG_Trendy_rozwojowe_MSP_I_polowa_2017.pdf

3.98MB

pdf DAG_Trendy_rozwojowe_MSP_II_polowa_2017.pdf

3.68MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.01.2019 16:27
Osoba publikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Zmodyfikowano: 08.04.2019 15:52
Osoba modyfikująca: Agata Żołnacz-Okoń