W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych z siedzibą w Poznaniu

12.07.2019

Sprawozdanie finansowe Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2018, które składa się z:

  1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 21.917.829,92 zł,
  2. rachunku zysków i strat, który za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazuje zysk netto w wysokości 303.991,24 zł,
  3. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazującego zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 164.809,95 zł,
  4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.407.507,81 zł,
  5. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

 

Materiały

Sprawozdanie​_finansowe​_za​_2018​_r.
DNP​_Sprawozdanie​_finansowe​_za​_2018​_r​_PIMR12072019.pdf 2.39MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.07.2019 10:38 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jacek Topyło
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych z siedzibą w Poznaniu 1.0 12.07.2019 10:38 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP