W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie

03.07.2019

Sprawozdanie finansowe Przemysłowego Instytutu Motoryzacji z siedzibą w Warszawie za 2018 rok, składające się z:

  1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 76.349.187,66 zł,
  2. rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazującego zysk netto w wysokości 276.834,11 zł,
  3. zestawienia zmian w funduszu własnym za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wskazującego zmniejszenie funduszu własnego o kwotę 875.306,73 zł,
  4. rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.075.727,32 zł,
  5. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Materiały

Sprawozdanie finansowe za​_2018
DNP​_Skan​_sprawozdania​_2018​_PIMOT​_03072019.pdf 2.27MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
03.07.2019 15:33 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jacek Topyło
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie 1.0 03.07.2019 15:33 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP