Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie

Sprawozdanie finansowe Przemysłowego Instytutu Motoryzacji z siedzibą w Warszawie za 2018 rok, składające się z:

  1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 76.349.187,66 zł,
  2. rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazującego zysk netto w wysokości 276.834,11 zł,
  3. zestawienia zmian w funduszu własnym za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wskazującego zmniejszenie funduszu własnego o kwotę 875.306,73 zł,
  4. rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.075.727,32 zł,
  5. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

pdf Sprawozdanie finansowe za_2018

2.27MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 03.07.2019 15:33
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 03.07.2019 15:33
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Jacek Topyło
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie 1.0 03.07.2019 15:33 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP