W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przeniesienie własności udziałów spółki Zakłady Maszynowe „HAMECH” Sp. z o.o.

29.04.2019

 

29 kwietnia 2019 r. podpisana została umowa przeniesienia własności 2.100 udziałów należących do Skarbu Państwa (stanowiących 1,11% kapitału zakładowego) w spółce Zakłady Maszynowe „HAMECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce na rzecz spółki Nasycalnia Podkładów w Czeremsze Sp. z o.o. z siedzibą w Czeremsze. Wartość transakcji wynosi 129.545,87 zł.

Przeniesienie udziałów nastąpiło zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260, z późn. zm.), w związku z art. 33 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 1996 r. poz. 561, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2016r.

W dniu 9 sierpnia 2013 r. zawarta została umowy sprzedaży 85% udziałów spółki Zakłady Maszynowe „HAMECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa a Nasycalnią Podkładów w Czeremsze Sp. z o.o. z siedzibą w Czeremsze (umowa prywatyzacyjna), w której Kupujący zobowiązał się do nabycia, na warunkach określonych w umowie, udziałów nienabytych przez uprawnionych pracowników w procesie nieodpłatnego nabycia, zaoferowanych przez Sprzedawcę w terminie 3 lat od dnia wygaśnięcia praw do nieodpłatnego nabycia udziałów, w terminie 60 dni od dnia ich zaoferowania przez Sprzedawcę. Wykonując postanowienia umowy prywatyzacyjnej Minister Przedsiębiorczości i Technologii w dniu 9 października 2018 r. złożył Zarządowi Nasycalni Podkładów w Czeremsze Sp. z o.o. z siedzibą w Czeremsze ofertę zbycia 2.100 udziałów spółki Zakłady Maszynowe „HAMECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce nienabytych przez osoby uprawnione, która została przyjęta przez Kupującego w dniu 30 listopada 2018 r.

W wyniku przeprowadzonej transakcji Skarb Państwa nie jest już udziałowcem w spółce.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.04.2019 16:56 Agata Żołnacz-Okoń
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Wyrwińska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przeniesienie własności udziałów spółki Zakłady Maszynowe „HAMECH” Sp. z o.o. 2.0 12.08.2019 13:59 Agata Kubel-Grabau
Przeniesienie własności udziałów spółki Zakłady Maszynowe „HAMECH” Sp. z o.o. 1.0 29.04.2019 16:56 Agata Żołnacz-Okoń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP