Przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ksawerowie

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ogłasza przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Ksawerowie, w obrębie 10 Ksawerów, oznaczonej jako działki gruntu o numerach: 2164/88, 2164/90 i 2164/92 o łącznej powierzchni 5,4045 ha.

Podstawowe informacje o przetargu

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 5 lipca 2019 roku do godz. 9.30 w jednym egzemplarzu w trwale zamkniętej i opieczętowanej kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta oraz z oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona oraz jego terminu.

Komisja przetargowa, na posiedzeniu w siedzibie ŁSSE S.A. w dniu 5 lipca 2019 roku o godz. 10.00, dokona otwarcia ofert.

Oględziny nieruchomości

Oględzin przedmiotowej nieruchomości można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00, po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu z ŁSSE S.A.

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w Załączniku.

doc ogłoszenie na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości

0.08MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 24.06.2019 09:28
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 24.06.2019 09:28
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Jaczewska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ksawerowie 1.0 24.06.2019 09:28 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP