Przetarg pisemny na sprzedaż ruchomości Orzechowo

Sprzedający i prowadzący przetarg

Sklejka Orzechowo S.A. z siedzibą w 62-322 Orzechowo przy ul. Miłosławska 13

Przedmiot sprzedaży

Używana linia łuszczenia wyrzynków RAUTE 2HV57.

Opis maszyny

Linia łuszczenia stanowi zespół urządzeń służących do produkcji łuszczki metodą skrawania obwodowego. Linia składa się z następujących urządzeń: łuszczarki RAUTE typ 2 HV57, przenośnika magazynującego wyrzynki, nożyc, przenośnika taśmowego, urządzenia centrująco - podawczego, pulpitu sterowniczego i silników elektrycznych. Rok produkcji 1967, numer fabryczny 110785-2.
    
Oględziny maszyny w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 9:00 - 14:00  - należy wcześniej uzgodnić telefonicznie. Osoba do kontaktu :
Pan Paweł Kłopocki, tel. +48 506 010 922, e-mail: p.klopocki@sklejkaorzechowo.pl  ,
Dodatkowe informacje: http://www.sklejkaorzechowo.pl

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie do dnia 12.06.2019 r. do godz. 15:00
w sekretariacie spółki 62-322 Orzechowo, ul. Miłosławska 13. (przy przesyłce pocztowej decyduje data wpływu do Zamawiającego).

docx ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ruchomości

0.11MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 29.05.2019 08:56
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 29.05.2019 08:56
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Jacek Topyło
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Przetarg pisemny na sprzedaż ruchomości Orzechowo 1.0 29.05.2019 08:56 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP