Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kłobuckiej 23A w Warszawie

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 23A ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 23A, tj. sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanych działek gruntu oznaczonych numerami 9/2 i 9/9 (o łącznej powierzchni 6 757 m2) oraz prawa własności posadowionych na tych działkach budynków, budowli i urządzeń.

Podstawowe informacje o przetargu

Każdy zainteresowany kupnem nieruchomości, pod warunkiem wpłaty wadium (dopuszcza się również wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej), może złożyć ofertę pisemną.
Cena wywoławcza (minimalna jaka może zostać zaoferowana) wynosi: 10 500 000,00 zł netto. Termin składania ofert: 31 lipca 2019 r. g. 12.00. Termin otwarcia ofert: 31 lipca 2019 r. g. 14.00.

Oględziny nieruchomości

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. zachęca także do dokonania oględzin nieruchomości (nie później niż do dnia 26 lipca 2019 r. w godzinach 10.00 – 15.00), jak również przewiduje udzielenie pełnomocnictw niezbędnych do zapoznania się z aktami księgi wieczystej.

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w Załączniku.

 

 

docx ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

0.04MB

pdf uzupełnienie ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości

0.14MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 17.06.2019 13:59
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 08.07.2019 09:52
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Jaczewska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kłobuckiej 23A w Warszawie 1.0 17.06.2019 13:59 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kłobuckiej 23A w Warszawie 1.1 08.07.2019 09:52 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP