Rada do spraw Innowacyjności

Jest najważniejszym międzyresortowym koordynatorem polityki innowacyjności realizowanej przez rząd, wpisanym w system administracji publicznej.

Zadania Rady:

Działania podejmowane przez Radę ds. Innowacyjności mają charakter projektowy i służą koncentracji wysiłków i środków na zwiększaniu potencjału innowacyjności w Polsce. Rada inicjuje działania oraz proponuje rozwiązania, które pozwalają aktywnie wspierać przedsiębiorców w poszukiwaniu nowych produktów i procesów oraz angażować polski kapitał, a w konsekwencji przyczyniać się do tworzenia przewag konkurencyjnych naszej gospodarki.

W skład Rady wchodzą:

 1. Minister Przedsiębiorczości i Technologii - przewodniczący
 2. Członkowie:

  a)     Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

  b)     Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

  c)     Minister Inwestycji i Rozwoju,

  d)     Minister Finansów,

  e)     Minister Cyfryzacji,

  f)     Minister Zdrowia,

  g)     Minister Edukacji Narodowej,

  h)     Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

  i)     sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 3. Sekretarz Rady

Kontakt:

Obsługę administracyjno-biurową prac Rady zapewnia Departament Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii,

Dyrektor Jan Filip Staniłko

tel. (22) 262 95 31

faks (22) 262 89 21

E-mail: sekretariatDIN@mpit.gov.pl

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Rady do spraw Innowacyjności (M.P. 2016 poz. 63 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.01.2019 14:37
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 05.03.2019 14:17
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Patrycja Jedrzejewska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Rada ds. Innowacyjności 1.0 28.01.2019 14:37 Piotr Kozłowski Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Rada ds. Innowacyjności 1.1 05.03.2019 14:17 Piotr Kozłowski Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP