Rada Konsultacyjna do spraw Handlu i Usług

Do zadań Rady należy:

 1. wydawanie rekomendacji w zakresie poprawy warunków podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium R P w sektorze handlu wewnętrznego i usług, w szczególności dotyczących:
  1. kierunku rozwoju tego sektora,
  2. znoszenia barier i zjawisk działających dysfunkcjonalnie w tym sektorze,
  3. współpracy z podmiotami działającymi w tym sektorze;
 2. opracowywanie propozycji rozwiązań legislacyjnych w celu stworzenia lepszych regulacji prawnych oraz rozwiązań systemowych służących rozwojowi sektora handlu wewnętrznego i usług;
 3. wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności w sektorze handlu wewnętrznego i usług.

W skład Rady wchodzą:

 1. Profesor Urszula Kłosiewicz-Górecka Polski Instytut Ekonomiczny - Przewodnicząca
 2. Osoby zaproszone przez Ministra reprezentujące środowiska naukowe i środowiska przedsiębiorców, tj. m.in. Polski Instytut Ekonomiczny, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Kongregacja Przemysłowo Handlowa, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Polska Izba Handlu, Polska Federacja Producentów Żywności, Związek Rzemiosła Polskiego, Stowarzyszenie Polska Wódka, Polska Izba Paliw Płynnych, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości.

Kontakt:

Obsługę administracyjno-biurową prac Rady zapewnia Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii,

Dyrektor Wojciech Paluch

tel. (22) 262-94-47

E-mail: DMPsekretariat@mpit.gov.pl

Podstawa prawna

Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej do spraw Handlu i Usług (Dz.Urz. MG z 2013 r., poz.9 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.01.2019 11:46
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 28.01.2019 11:47
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Barbara Gruszecka
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Rada Konsultacyjna ds. Handlu i Usług 1.0 28.01.2019 11:46 Piotr Kozłowski Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP