Raporty i analizy

RAPORT Z MONITOROWANIA BIEŻĄCEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ W SEKTORACH - BADANIA 2016-2018

Mając na uwadze konieczność funkcjonowania stabilnego systemu prognozowania zmiany gospodarczej na poziomie makro- i mikroekonomicznym, bieżącego dostarczania informacji o sytuacji ekonomicznej w ujęciu horyzontalnym oraz jednocześnie potrzebę monitorowania KIS celem skupienia inwestycji w obszarach o największym potencjale rozwojowym Ministerstwo Rozwoju zleciło realizację w latach 2017-2019 usługi badawczej polegającej na identyfikacji punktów zwrotnych cyklu gospodarczego, a także przygotowania prognoz kształtowania się sytuacji gospodarczej w perspektywie kwartalnej wraz z oceną ich niepewności. Docelowo badania są wykorzystywane przez powołane w ramach systemu monitorowania KIS gremia takie, jak Grupy Robocze ds. krajowych inteligentnych specjalizacji, Obserwatorium Gospodarcze, Komitet Sterujący, Grupa Konsultacyjna.

Wyniki przedmiotowego projektu badawczego wykorzystywane są nie tylko w procesie monitorowania KIS, lecz również przyczyniają się do skutecznej realizacji polityki przemysłowej poprzez umożliwienie przekazywania przez Ministerstwo Rozwoju informacji z wyników badania przedsiębiorcom o zachodzących zmianach w gospodarce. Pozwala to na skuteczne podejmowanie przez firmy działań dostosowujących do zmian na rynku.

Projekt realizowany jest przez wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie - Małopolską Szkołą Administracji Publicznej. Współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Realizacja projektu przewidziana jest na okres 1.01.2017 - 30.04.2019, przy czym okres objęty badaniami dotyczy 9 kwartałów, począwszy od 1.10.2016.

 

 

pdf Raport 1 - komponent mikroekonomiczny

5.78MB

pdf Raport 1 - komponent makroekonomiczny

4.43MB

pdf Raport 1 - łączny

7.19MB

pdf Raport 1 - synteza

1.01MB

pdf Raport 2 - komponent mikroekonomiczny

7.07MB

pdf Raport 2 - komponent makroekonomiczny

8.61MB

pdf Raport 2 - łączny

13.38MB

pdf Raport 2 - synteza

0.99MB

pdf Raport 3 - komponent mikroekonomiczny

6.96MB

pdf Raport 3 - komponent makroekonomiczny

8.7MB

pdf Raport 3 - łączny

3.38MB

pdf Raport 3 - synteza

1.04MB

pdf Raport 4 - komponent mikroekonomiczny

17.73MB

pdf Raport 4 - komponent makroekonomiczny

5.03MB

pdf Raport 4 - łączny

7.26MB

pdf Raport 4 - synteza

0.86MB

pdf Raport 5 - komponent mikroekonomiczny

19.23MB

pdf Raport 5 - komponent makroekonomiczny

5.33MB

pdf Raport 5 - łączny

8.44MB

pdf Raport 5 - synteza

0.89MB

pdf Raport 6 - komponent mikroekonomiczny

19.42MB

pdf Raport 6 - komponent makroekonomiczny

5.5MB

pdf Raport 6 - łączny

8.32MB

pdf Raport 6 - synteza

0.63MB

pdf Raport 7 - komponent mikroekonomiczny

20.05MB

pdf Raport 7 - komponent makroekonomiczny

5.69MB

pdf Raport 7 - łączny

6.4MB

pdf Raport 7 - synteza

0.89MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 08.01.2019 15:20
Osoba publikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Zmodyfikowano: 08.01.2019 15:20
Osoba modyfikująca: Agata Żołnacz-Okoń