Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

 

Ważne!

Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych:

For Direct S.R.L 
Przedstawicielstwo w Polsce

Więcej informacji na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.


Kto prowadzi rejestr

Minister Przedsiębiorczości i Technologii, jako minister właściwy ds. gospodarki. Prowadzeniem rejestru w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii zajmuje się Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 
Cel prowadzenia rejestru

Informacja o przedsiębiorcach zagranicznych, którzy utworzyli przedstawicielstwa w Polsce w celu prowadzenia działalności w zakresie promocji i reklamy.


Zakres informacji zgromadzonych w rejestrze

  • numer wpisu, data wpisu, ostatni dzień obowiązywania wpisu, data wykreślenia;
  • nazwa, siedziba i forma prawna przedsiębiorcy zagranicznego, tworzącego przedstawicielstwo; przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego;
  • imię i nazwisko osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego;
  • adres siedziby przedstawicielstwa; 
  • uwagi (informacje o statusie przedstawicielstwa "wykreślone" lub "aktywne").

Sposób i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrze

Rejestr jest jawny i prowadzony jest w formie elektronicznej. Rejestr udostępniamy w formie elektronicznej w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej

Podstawa prawna

Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U z 2018 r., poz. 649 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 04.01.2019 16:38
Osoba publikująca: Martyna Krawczonek
Zmodyfikowano: 04.01.2019 16:38
Osoba modyfikująca: Martyna Krawczonek
Wytwarzający/ Odpowiadający: Dariusz Domżalski
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych 1.0 04.01.2019 16:38 Agata Żołnacz-Okoń Martyna Krawczonek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP