Rozeznanie rynku: usługa doradczo-konsultacyjna przy opracowaniu Krajowej Strategii Niskoemisyjnej

Przedmiotem niniejszego rozeznania rynku jest oszacowanie wartości zamówienia dotyczącego wykonania usługi doradczo – konsultacyjnej, polegającej na wsparciu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w pracach nad przygotowaniem Krajowej Strategii Niskoemisyjnej.

  1. Niniejsze zapytanie stanowi jedynie rozpoznanie rynku i nie jest zaproszeniem do składania ofert i negocjacji w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2016 r. -  o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020).
  2. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie stanowi zobowiązania Ministerstwa do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
  3. Oferty szacunkowe prosimy przesyłać do dnia 13 czerwca br. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: igor.barcikowski@mpit.gov.pl

docx SOPZ Krajowa Strategia Niskoemisyjna

0.08MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.06.2019 14:04
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 10.06.2019 14:04
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Igor Barcikowski
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Rozeznanie rynku: usługa doradczo-konsultacyjna przy opracowaniu Krajowej Strategii Niskoemisyjnej 1.0 10.06.2019 14:04 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP