Rozeznanie rynku: Wykonanie usługi kontrolnej w zakresie poprawności realizacji projektu w ramach umowy na powierzenie grantu - poddziałanie 2.4.1 POIR, 2014-2020.

Przedmiotem niniejszego rozeznania rynku jest oszacowanie wartości zamówienia dotyczącego wykonania usługi kontrolnej w zakresie poprawności realizacji projektu w ramach umowy na powierzenie grantu - poddziałanie 2.4.1 POIR, 2014-2020.

  1. Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie oferty zawierające uzupełniony załącznik (formularz ofertowy).
  2. Oferty należy złożyć w terminie do 8.03.2019. r. do godz. 12.00 w formie elektronicznej na adresy monika.sankowska_sliwa@mpit.gov.pl oraz agnieszka.lerek@mpit.gov.pl

    Kwota określona w ww. ofercie będzie stanowić pełne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania umowy oraz za przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego wszelkich praw dotyczących wykonanych prac.
     
  3. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Niniejsze zapytanie stanowi jedynie rozpoznanie rynku i nie jest zaproszeniem do składania ofert i negocjacji w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 2016 r. -  o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020).
  5. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie stanowi zobowiązania Ministerstwa do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
  6. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyny.

Osoby do kontaktu:
Agnieszka Lerek  - tel. 22 2629674, e-mail: agnieszka.lerek@mpit.gov.pl
Monika Sankowska-Śliwa - tel. 22 2629518, e-mail: monika.sankowska_sliwa@mpit.gov.pl

doc Formularz ofertowy

0.04MB

doc SOPZ

0.1MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 05.03.2019 14:08
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 05.03.2019 14:08
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Patrycja Jędrzejewska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Rozeznanie rynku: Wykonanie usługi kontrolnej w zakresie poprawności realizacji projektu 1.0 05.03.2019 14:08 Patrycja Jędrzejewska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP