Składanie ofert w zakresie świadczenia usług zarządzania projektem pn. „Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym”

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Innowacji, z siedzibą przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, zaprasza do składania ofert w zakresie świadczenie usługi zarządzania projektem pn. „Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym”.

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów roboczych w ramach niniejszego zamówienia ze strony zamawiającego są:
Marcin Sowa, email: hyperloop@mpit.gov.pl tel. (22) 262-95-24;
Monika Gładysz, email: hyperloop@mpit.gov.pl tel. (22) 262-94-93.


Ofertę prosimy złożyć do 24 czerwca 2019 r. do godz. 8.00 za pomocą jednego z poniżej wskazanych sposobów:

  •  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hyperloop@mpit.gov.pl
  •  za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera na adres: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Innowacji, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa (decyduje data wpływu do Zamawiającego) z dopiskiem „oferta na Zastępcę Kierownika Projektu HYPERLOOP”.
  • osobiście w kancelarii ogólnej w siedzibie Zamawiającego, w kopercie zaadresowanej na Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Innowacji, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa z dopiskiem „oferta na Zastępcę Kierownika Projektu HYPERLOOP”


Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku poniżej - Opis Przedmiotu Zamówienia.

docx Hyperloop SOPZ

0.12MB

docx Formularz ofertowy

0.09MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 14.06.2019 09:39
Osoba publikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Zmodyfikowano: 17.06.2019 13:36
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Marcin Sowa
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Składanie ofert w zakresie świadczenia usług zarządzania projektem pn. „Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym” 1.0 14.06.2019 09:39 Agata Żołnacz-Okoń Agata Żołnacz-Okoń
Składanie ofert w zakresie świadczenia usług zarządzania projektem pn. „Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym” 1.1 14.06.2019 10:49 Agata Żołnacz-Okoń Agata Żołnacz-Okoń
Składanie ofert w zakresie świadczenia usług zarządzania projektem pn. „Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym” 1.2 17.06.2019 13:36 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Agata Żołnacz-Okoń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP