Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze

Rada Nadzorcza spółki Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki oraz Wiceprezesa Zarządu.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki w terminie do dnia 03.06.2019 r., od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Zgłoszenia można doręczyć osobiście lub przesłać pocztą (do godz. 15.00 ostatniego dnia terminu, decyduje data i godzina doręczenia przesyłki) na adres siedziby Spółki:

ul. Papieża Jana Pawła II 11 A
8-400 Kamienna Góra
w zaklejonej kopercie z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze” lub „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze” i zaadresowanej do Rady Nadzorczej Spółki.

Na kopercie kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

docx ogłoszenie na na stanowisko prezesa_zarządu oraz wiceprezesa zarządu specjalnej strefy ekonomicznej małej przedsiębiorczości sa w kamiennej górze

0.02MB

docx klauzula informacyjna

0.02MB

docx kwestionariusz kandydata

0.02MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 20.05.2019 15:39
Osoba publikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Zmodyfikowano: 20.05.2019 15:58
Osoba modyfikująca: Agata Żołnacz-Okoń
Wytwarzający/ Odpowiadający: Ewa Jaczewska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze 1.0 20.05.2019 15:39 Agata Żołnacz-Okoń Agata Żołnacz-Okoń
Nabór na stanowiska: Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze 1.1 20.05.2019 15:58 Agata Żołnacz-Okoń Agata Żołnacz-Okoń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP