Specjalne Strefy Ekonomiczne

W dniu 30 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Jednocześnie dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) pozostają w mocy maksymalnie do końca 2026 roku.

Wykaz Specjalnych Stref Ekonomicznych:

 1. Kamiennogórska SSE
 2. Katowicka SSE
 3. Kostrzyńsko-Słubicka SSE
 4. Krakowska SSE
 5. Legnicka SSE
 6. Łódzka SSE
 7. Pomorska SSE
 8. Słupska SSE
 9. SSE "Starachowice"
 10. Suwalska SSE
 11. Wałbrzyska SSE
 12. Warmińsko-Mazurska SSE

Wyżej wskazane Spółki zarządzają SSE oraz wspierają rozwój nowych inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji na obszarze określonym w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym.
Do głównych zadań spółek należy:
1) wydawanie w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki decyzji o wsparciu przez zarządzających Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi na obszarach wskazanych w rozporządzeniu do Ustawy.
2) wykonywanie w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki kontroli realizacji warunków zawartych w decyzji o wsparciu,
3) prowadzenie działań promujących działalność gospodarczą i nowe inwestycje,
4) podejmowanie działań przyczyniających się do polepszenia współpracy między przedsiębiorcami, lokalną społecznością oraz partnerami społecznymi,
5) współpraca w zakresie uwzględniania w procesie kształcenia potrzeb rynku pracy:
6) tworzenie narzędzi na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki,
7) rekomendowanie przedsiębiorcom optymalnej lokalizacji nowych inwestycji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.01.2019 11:45
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 07.01.2019 11:45
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Jacek Topyło
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Specjalne Strefy Ekonomiczne 1.0 07.01.2019 11:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP