Specjalne Strefy Ekonomiczne

W dniu 30 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Jednocześnie dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) pozostają w mocy maksymalnie do końca 2026 roku.

Wykaz Specjalnych Stref Ekonomicznych:

 1. Kamiennogórska SSE
 2. Katowicka SSE
 3. Kostrzyńsko-Słubicka SSE
 4. Krakowska SSE
 5. Legnicka SSE
 6. Łódzka SSE
 7. Pomorska SSE
 8. Słupska SSE
 9. SSE "Starachowice"
 10. Suwalska SSE
 11. Wałbrzyska SSE
 12. Warmińsko-Mazurska SSE

Wyżej wskazane Spółki zarządzają SSE oraz wspierają rozwój nowych inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji na obszarze określonym w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym.

Do głównych zadań spółek należy:

 1. wydawanie w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki decyzji o wsparciu przez zarządzających Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi na obszarach wskazanych w rozporządzeniu do Ustawy.
 2. wykonywanie w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki kontroli realizacji warunków zawartych w decyzji o wsparciu,
 3. prowadzenie działań promujących działalność gospodarczą i nowe inwestycje,
 4. podejmowanie działań przyczyniających się do polepszenia współpracy między przedsiębiorcami, lokalną społecznością oraz partnerami społecznymi,
 5. współpraca w zakresie uwzględniania w procesie kształcenia potrzeb rynku pracy:
 6. tworzenie narzędzi na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki,
 7. rekomendowanie przedsiębiorcom optymalnej lokalizacji nowych inwestycji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2018 poz. 1162 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.01.2019 11:45
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 08.07.2019 09:23
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Jacek Topyło
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Specjalne Strefy Ekonomiczne 1.0 07.01.2019 11:45 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Specjalne Strefy Ekonomiczne 1.1 08.07.2019 09:23 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP