Spółki

Zasady nadzoru właścicielskiego

1 stycznia 2017 r. weszły w życie ustawy wprowadzające nowy model wykonywania uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa:

  • ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
  • ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym koordynuje wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz dąży do zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa. W dniu 28 września 2017 r. Prezes Rady Ministrów zaakceptował treść dokumentów:

  1. Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa,
  2. Kierunki polityki właścicielskiej w zakresie zbywania akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa,
  3. Wytyczne dotyczące procedury wyboru i współpracy z firmą audytorską badającą roczne sprawozdanie finansowe spółki z udziałem Skarbu Państwa,
  4. Wytyczne dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2017.

Wyżej wskazane dokumenty definiują cele nadzoru właścicielskiego, sposoby ich osiągnięcia oraz metody ich realizacji.


 

Podstawa prawna

ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (art. 7 ust. 1 )

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.01.2019 14:04
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 18.01.2019 10:55
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Jacek Topyło
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Spółki 1.0 07.01.2019 14:04 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Spółki 1.1 18.01.2019 10:55 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP