Sprawozdania finansowe Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

W tej części portalu znajdziesz sprawozdania finansowe  Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, na które składają się:

  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • zestawienie zmian w funduszu oraz informacje dodatkowe, wszystkie z nich jednostkowe (tylko Ministerstwo) oraz łączne (wraz z Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców).

Publikujemy je zgodnie z wymogiem § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz w celu zapewnienia transparentności działań naszego urzędu.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn. zm. )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.05.2019 17:42
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 07.05.2019 17:42
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Grażyna Górecka
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Sprawozdania finansowe Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 1.0 07.05.2019 17:42 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP