Sprawozdania z działalności

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

Zgodnie z art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) minister kierujący działem sporządza, do końca kwietnia każdego roku, sprawozdanie z wykonania planu działalności za poprzedni rok w zakresie kierowanych przez niego działów administracji rządowej. Sposób sporządzania oraz elementy sprawozdania określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz.U. 2010 nr 187 poz. 1254).

 

pdf sprawozdanie ministra przedsiębiorczości i technologii z wykonania planu działalności za rok 2018 dla działu administracji rządowej gospodarka

3.03MB

doc Sprawozdanie ministra przedsiębiorczości i technologii z wykonania planu działalności za rok 2018 dla działu administracji rządowej gospodarka

0.27MB

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. )
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz.U. z 2010 r. nr 187, poz. 1254 )

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 18.04.2019 16:53
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 19.04.2019 11:54
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Marek Jędrejek
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Sprawozdania z działalności 1.0 18.04.2019 16:53 Agata Żołnacz-Okoń Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Sprawozdania z działalności 1.1 19.04.2019 11:54 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP