Sprzedaż i dostawa materiałów i wyposażenia

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do składania ofert na: sprzedaż i dostawę materiałów i wyposażenia

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do składania ofert na: sprzedaż i dostawę materiałów i wyposażenia.

Oferty w języku polskim należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego i załącznika do formularza ofertowego dołączonych do niniejszego zapytania ofertowego,  w terminie do  dnia 3.02.2019 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariatBA.mpit@mpit.gov.pl

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.

Pod uwagę będą brane tylko oferty pełne tzn. zawierające wycenione wszystkie pozycje. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę wybraną, jako najkorzystniejszą.

Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.

Oferty przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

doc Projekt umowy

0.07MB

docx Formularz ofertowy

0.04MB

xls Załącznik do formularza ofertowego 

0.04MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.01.2019 09:57
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 28.01.2019 09:57
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Piotr Rzewuski
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Sprzedaż i dostawa materiałów i wyposażenia 1.0 28.01.2019 09:57 Piotr Rzewuski Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP