W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Sprzedaż i dostawa materiałów i wyposażenia

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do składania ofert na: sprzedaż i dostawę materiałów i wyposażenia

W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do składania ofert na: sprzedaż i dostawę materiałów i wyposażenia.

Oferty w języku polskim należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego i załącznika do formularza ofertowego dołączonych do niniejszego zapytania ofertowego,  w terminie do  dnia 3.02.2019 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariatBA.mpit@mpit.gov.pl

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.

Pod uwagę będą brane tylko oferty pełne tzn. zawierające wycenione wszystkie pozycje. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę wybraną, jako najkorzystniejszą.

Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.

Oferty przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Materiały

Projekt umowy
Projekt​_umowy​_MPT​_sprzedaż​_i​_dostawa​_materiałów​_i​_wyposażenia.doc 0.07MB
Formularz ofertowy
Formularz​_ofertowy​_MPT​_sprzedaż​_i​_dostawa​_materiałów​_i​_wyposażenia.docx 0.04MB
Załącznik do formularza ofertowego 
Załacznik​_do​_formularza​_ofertowego​_sprzedaż​_i​_dostawa​_materiałów​_i​_wyposażenia.xls 0.04MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.01.2019 09:57 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Rzewuski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sprzedaż i dostawa materiałów i wyposażenia 1.0 28.01.2019 09:57 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP