Strony internetowe Ministerstwa

 

  1. Strona Ministerstwa pełniąca jednocześnie funkcję Biuletynu Informacji Publicznej: http://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia
  2. Portal Promocji Eksportu: www.trade.gov.pl
  3. Serwis Punktu Kontaktowego www.biznes.gov.pl
  4. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
  5. Platforma dotycząca gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, dostępna pod adresem bazaazbestowa.gov.pl
  6. Serwis Polityki Nowej Szansy: nowaszansa.gov.pl
  7. Strona dotycząca Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, dostępna pod adresem http://www.smart.gov.pl/
  8. Zbiory danych Ministerstwa w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej: https://dane.gov.pl/institution/130

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 07.01.2019 08:39
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 07.01.2019 08:39
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska