Studium wykonalności dla projektu ZONE w ramach POPC

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprasza do składania ofert na wykonanie Studium Wykonalności wraz z harmonogramem dla projektu pn. „Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji” planowanego do realizacji przez MPiT w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Cel zamówienia

Projekt ma na celu utworzenie kompleksowego systemu informatycznego na poziomie kraju, który dzięki zapewnieniu określonych e-usług dla obywateli pozwoli na podjęcie działań naprawczych w kwestii poprawy jakości powietrza, zwiększy bezpieczeństwo obywateli, poprawi stan jakości otaczającego ich środowiska co bezpośrednio przekłada się na stan zdrowia obywateli oraz stworzy realne narzędzie administracji samorządowej i rządowej w zakresie kształtu i intensywności polityk i programów wspierających walkę z niską emisją pochodzącą z sektora komunalno-bytowego w Polsce.

Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, tj. w Kancelarii Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, ul. Plac Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, w terminie do dnia 3 lipca 2019 r. do godz. 15:00, zaadresowanej na: Departament Gospodarki Niskoemisyjnej z dopiskiem „Oferta na opracowanie Studium Wykonalności oraz pozostałych dokumentów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”.

Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załącznikach poniżej.

pdf Studium wykonalności POPC- zapytanie ofertowe

0.75MB

pdf Studium wykonalności POPC- załącznik nr 1 SOPZ

0.42MB

docx Studium wykonalności POPC - załącznik nr 2 formularz oferty

0.03MB

pdf Studium wykonalności POPC - załącznik nr 3 projekt umowy

0.49MB

docx Studium wykonalności POPC - załącznik nr 4 wykaz wykonanych usług

0.02MB

doc Studium wykonalności POPC - załącznik nr 5 wykaz osób

0.09MB

docx Studium wykonalności POPC - załącznik nr 6 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

0.02MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 27.06.2019 16:08
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 27.06.2019 16:08
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Izabela Drelich-Sikorska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Studium wykonalności dla projektu ZONE w ramach POPC 1.0 27.06.2019 16:08 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP