Świadczenie usług cateringowych w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na rzecz komórek organizacyjnych

  • Nazwa zamówienia:

  • Status zamówienia: Aktualne
  • Numer zamówienia: BDG-V.2611.1.2019
  • Data rozpoczęcia: 12.03.2019
  • Data zakończenia: 30.06.2019
  • Jednostka publikująca: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  • Opis zamówienia: Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 IWZ należy złożyć w terminie do dnia 26.03.2019 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, 00-507 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5. Poniżej załączone zostały: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym; Istotne Warunki Zamówienia (IWZ); Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ); Załącznik Nr 2 – wzór umowy; Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej; Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług; Załącznik Nr 6a – wzór wykazu usług na potrzeby kryterium oceny ofert „Doświadczenie wykonawcy”; Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób; Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego; Załącznik nr 6 do IWU – wzór zapotrzebowania na obsługę cateringową spotkania; Załącznik nr 7 do IWU – wzór protokołu wykonania obsługi cateringowej spotkania.

Pliki do pobrania:

pdf Ogłoszenie_o_zamówieniu_1PS19.pdf

0.09MB

pdf IWZ_1PS19.pdf

0.17MB

pdf Zal_1_SOPZ_1PS19.pdf

0.1MB

pdf Zal_2_IPU_1PS19.pdf

0.13MB

doc Zal_3_IWZ_oświadczenie_warunki_1PS19.doc

0.13MB

docx Zal_4_IWZ_oświadczenie_wykluczenie_1PS19.docx

0.11MB

doc Zal_5_IWZ_grupa_kapitałowa_1PS19.doc

0.14MB

doc Zal_6_IWZ_WU_1PS19.doc

0.12MB

doc Zal_6a_IWZ_1PS19.doc

0.12MB

docx Zal_7_IWZ_wykaz_osób_1PS19.docx

0.11MB

pdf Zał_6_do_IWU_Wzór_zapotrzebowania_catering_1PS19.pdf

0.09MB

pdf Zał_7_do_IWU_Wzór_protokołu_catering_1PS19.pdf

0.08MB

doc Zal_8_IWZ_formularz_ofertowy_1PS19.doc

0.23MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 12.03.2019 12:39
Osoba publikująca: Piotr Szymański
Zmodyfikowano: 13.03.2019 15:18
Osoba modyfikująca: Piotr Szymański
Wytwarzający/ Odpowiadający: Piotr Szymański
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Świadczenie usług cateringowych w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na rzecz komórek organizacyjnych 1.0 12.03.2019 12:39 Piotr Szymański Piotr Szymański
Świadczenie usług cateringowych w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na rzecz komórek organizacyjnych 1.1 13.03.2019 15:18 Piotr Szymański Piotr Szymański

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP