Świadczenie usług cateringowych w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na rzecz komórek organizacyjnych

  • Nazwa zamówienia:

  • Status zamówienia: Zakończone
  • Numer zamówienia: BDG-V.2611.1.2019
  • Data rozpoczęcia: 12.03.2019
  • Data zakończenia: 30.06.2019
  • Jednostka publikująca: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  • Opis zamówienia: Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 IWZ należy złożyć w terminie do dnia 26.03.2019 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, 00-507 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5. Poniżej załączone zostały: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym; Istotne Warunki Zamówienia (IWZ); Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ); Załącznik Nr 2 – wzór umowy; Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej; Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług; Załącznik Nr 6a – wzór wykazu usług na potrzeby kryterium oceny ofert „Doświadczenie wykonawcy”; Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób; Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego; Załącznik nr 6 do IWU – wzór zapotrzebowania na obsługę cateringową spotkania; Załącznik nr 7 do IWU – wzór protokołu wykonania obsługi cateringowej spotkania. Wyjaśnienia treści IWZ z dnia 22.03.2019 r. Informacje z dnia 26 marca 2019 r., o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.04.2019 r. Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 07.05.2019 r.

Pliki do pobrania:

pdf Ogłoszenie_o_zamówieniu_1PS19.pdf

0.09MB

pdf IWZ_1PS19.pdf

0.17MB

pdf Zal_1_SOPZ_1PS19.pdf

0.1MB

pdf Zal_2_IPU_1PS19.pdf

0.13MB

doc Zal_3_IWZ_oświadczenie_warunki_1PS19.doc

0.13MB

docx Zal_4_IWZ_oświadczenie_wykluczenie_1PS19.docx

0.11MB

doc Zal_5_IWZ_grupa_kapitałowa_1PS19.doc

0.14MB

doc Zal_6_IWZ_WU_1PS19.doc

0.12MB

doc Zal_6a_IWZ_1PS19.doc

0.12MB

docx Zal_7_IWZ_wykaz_osób_1PS19.docx

0.11MB

pdf Zał_6_do_IWU_Wzór_zapotrzebowania_catering_1PS19.pdf

0.09MB

pdf Zał_7_do_IWU_Wzór_protokołu_catering_1PS19.pdf

0.08MB

doc Zal_8_IWZ_formularz_ofertowy_1PS19.doc

0.23MB

pdf Wyjasnienia_IWZ_119PS_22032019.pdf

0.11MB

pdf Informacje_otwarcie_ofert_119PS.pdf

0.12MB

pdf Tabela_wybór_119PS_16042019.pdf

0.12MB

pdf Informacja_o_udzieleniu_zamówienia_06052019_11119PS.pdf

0.17MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 12.03.2019 12:39
Osoba publikująca: Piotr Szymański
Zmodyfikowano: 09.07.2019 08:28
Osoba modyfikująca: Milena Rogowska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Piotr Szymański
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Świadczenie usług cateringowych w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na rzecz komórek organizacyjnych 1.0 12.03.2019 12:39 Piotr Szymański Piotr Szymański
Świadczenie usług cateringowych w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na rzecz komórek organizacyjnych 1.1 13.03.2019 15:18 Piotr Szymański Piotr Szymański
Świadczenie usług cateringowych w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na rzecz komórek organizacyjnych 1.2 22.03.2019 13:34 Milena Rogowska Piotr Szymański
Świadczenie usług cateringowych w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na rzecz komórek organizacyjnych 1.3 26.03.2019 13:41 Milena Rogowska Piotr Szymański
Świadczenie usług cateringowych w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na rzecz komórek organizacyjnych 1.4 16.04.2019 15:37 Milena Rogowska Piotr Szymański
Świadczenie usług cateringowych w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na rzecz komórek organizacyjnych 1.5 07.05.2019 12:31 Milena Rogowska Piotr Szymański
Świadczenie usług cateringowych w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na rzecz komórek organizacyjnych 1.6 09.07.2019 08:28 Milena Rogowska Piotr Szymański

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP