W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

Świadczenie usług cateringowych w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na rzecz komórek organizacyjnych

  • Status zamówienia: Zakończone
  • Numer zamówienia:BDG-V.2611.1.2019
  • Data rozpoczęcia: 12.03.2019
  • Data zakończenia: 30.06.2019
  • Wartość szacunkowa zamówienia:
  • Jednostka publikująca:Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  • Opis zamówienia:
  • Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 IWZ należy złożyć w terminie do dnia 26.03.2019 r. do godziny 10:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, 00-507 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5. Poniżej załączone zostały: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym; Istotne Warunki Zamówienia (IWZ); Załącznik Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ); Załącznik Nr 2 – wzór umowy; Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej; Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług; Załącznik Nr 6a – wzór wykazu usług na potrzeby kryterium oceny ofert „Doświadczenie wykonawcy”; Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób; Załącznik Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego; Załącznik nr 6 do IWU – wzór zapotrzebowania na obsługę cateringową spotkania; Załącznik nr 7 do IWU – wzór protokołu wykonania obsługi cateringowej spotkania. Wyjaśnienia treści IWZ z dnia 22.03.2019 r. Informacje z dnia 26 marca 2019 r., o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.04.2019 r. Informacja o udzieleniu zamówienia z dnia 07.05.2019 r.

Materiały

Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_1PS19.pdf
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_1PS19.pdf 0.09MB
IWZ​_1PS19.pdf
IWZ​_1PS19.pdf 0.17MB
Zal​_1​_SOPZ​_1PS19.pdf
Zal​_1​_SOPZ​_1PS19.pdf 0.10MB
Zal​_2​_IPU​_1PS19.pdf
Zal​_2​_IPU​_1PS19.pdf 0.13MB
Zal​_3​_IWZ​_oświadczenie​_warunki​_1PS19.doc
Zal​_3​_IWZ​_oświadczenie​_warunki​_1PS19.doc 0.13MB
Zal​_4​_IWZ​_oświadczenie​_wykluczenie​_1PS19.docx
Zal​_4​_IWZ​_oświadczenie​_wykluczenie​_1PS19.docx 0.11MB
Zal​_5​_IWZ​_grupa​_kapitałowa​_1PS19.doc
Zal​_5​_IWZ​_grupa​_kapitałowa​_1PS19.doc 0.14MB
Zal​_6​_IWZ​_WU​_1PS19.doc
Zal​_6​_IWZ​_WU​_1PS19.doc 0.12MB
Zal​_6a​_IWZ​_1PS19.doc
Zal​_6a​_IWZ​_1PS19.doc 0.12MB
Zal​_7​_IWZ​_wykaz​_osób​_1PS19.docx
Zal​_7​_IWZ​_wykaz​_osób​_1PS19.docx 0.11MB
Zał​_6​_do​_IWU​_Wzór​_zapotrzebowania​_catering​_1PS19.pdf
Zał​_6​_do​_IWU​_Wzór​_zapotrzebowania​_catering​_1PS19.pdf 0.09MB
Zał​_7​_do​_IWU​_Wzór​_protokołu​_catering​_1PS19.pdf
Zał​_7​_do​_IWU​_Wzór​_protokołu​_catering​_1PS19.pdf 0.08MB
Zal​_8​_IWZ​_formularz​_ofertowy​_1PS19.doc
Zal​_8​_IWZ​_formularz​_ofertowy​_1PS19.doc 0.23MB
Wyjasnienia​_IWZ​_119PS​_22032019.pdf
Wyjasnienia​_IWZ​_119PS​_22032019.pdf 0.11MB
Informacje​_otwarcie​_ofert​_119PS.pdf
Informacje​_otwarcie​_ofert​_119PS.pdf 0.12MB
Tabela​_wybór​_119PS​_16042019.pdf
Tabela​_wybór​_119PS​_16042019.pdf 0.12MB
Informacja​_o​_udzieleniu​_zamówienia​_06052019​_11119PS.pdf
Informacja​_o​_udzieleniu​_zamówienia​_06052019​_11119PS.pdf 0.17MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.03.2019 12:39 Piotr Szymański
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Szymański
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Świadczenie usług cateringowych w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na rzecz komórek organizacyjnych 1.6 09.07.2019 08:28 Milena Rogowska
Świadczenie usług cateringowych w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na rzecz komórek organizacyjnych 1.5 07.05.2019 12:31 Milena Rogowska
Świadczenie usług cateringowych w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na rzecz komórek organizacyjnych 1.4 16.04.2019 15:37 Milena Rogowska
Świadczenie usług cateringowych w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na rzecz komórek organizacyjnych 1.3 26.03.2019 13:41 Milena Rogowska
Świadczenie usług cateringowych w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na rzecz komórek organizacyjnych 1.2 22.03.2019 13:34 Milena Rogowska
Świadczenie usług cateringowych w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na rzecz komórek organizacyjnych 1.1 13.03.2019 15:18 Piotr Szymański
Świadczenie usług cateringowych w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na rzecz komórek organizacyjnych 1.0 12.03.2019 12:39 Piotr Szymański

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP