Świadczenie usług doradczych w zakresie realizacji projektu „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych w zakresie realizacji projektu „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu”.

Sposób przekazania dokumentów

Oferty, zawierające komplet dokumentów zgodnie z SOPZ należy przesłać do 7 maja 2019 r., do godziny 10.00 na adres: zapytania-bizgov@mpit.gov.pl wpisując w temacie mai: „Świadczenie usług doradczych w zakresie realizacji projektu „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu””.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu

Kamil Laskowski, adres e-mail: kamil.laskowski@mpit.gov.pl

Załączniki

pdf Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

1.06MB

pdf Załącznik nr 1 do SOPZ

1.04MB

pdf Załącznik nr 2 do SOPZ

0.41MB

pdf Załącznik nr 3 do SOPZ

0.5MB

pdf Wzór umowy

0.64MB

pdf Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

0.82MB

docx Formularz ofertowy

0.1MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 17.04.2019 16:47
Osoba publikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Zmodyfikowano: 06.05.2019 11:25
Osoba modyfikująca: Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Marta Śliżewska-Turek
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Świadczenie usług doradczych w zakresie realizacji projektu „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu” 1.0 17.04.2019 16:47 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Świadczenie usług doradczych w zakresie realizacji projektu „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu” 1.1 06.05.2019 11:25 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP