W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie.

28.06.2019

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert. Kod CPV: 60000000-8 Biuro Administracyjne zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej na świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie wypełnionego Formularza ofertowego wraz z załącznikami w terminie do dnia 26.07.2019 r.

  • w formie pisemnej na adres:

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Biuro Administracyjne
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Kancelaria ogólna (godziny pracy urzędu 8:15 do 16:15 w dni robocze od poniedziałku do piątku)

Ofertę traktuje się jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do dnia wskazanego powyżej.

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy informacji prawnie chronionych, uzyskanych w związku z udzieleniem mu zamówienia.
Informujemy ponadto, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie ( w załączeniu IPU).

Osoba wskazana do kontaktu:

Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Cena – 100%

Załączniki:

  1. SOPZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  2. IPU – Istotne postanowienia Umowy
  3. Formularz Ofertowy
  4. Załącznik do Formularza Ofertowego
  5. Wykaz realizowanych zamówień

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega, że oferowana przez Wykonawcę cena będzie stanowić informację publiczną.

***

Realizując obowiązek informacyjny zawarty w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") Zamawiający informuje, że:

  • administratorem Pani / Pana danych jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą w Warszawie (00-507) przy Pl. Trzech Krzyży 3/5,
  • kontakt z Administratorem: kancelaria.mpit@mpit.gov.pl,
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@mpit.gov.pl,
  • szczegółowe informacje o zasadach i przysługujących Pani/Panu prawach w związku z przetwarzaniem przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/klauzula-przetwarzania-danych-osobowych-udostepnionych-droga-elektroniczna.

Materiały

sopz
ba​_​_usługi​_transportowo​_-przeprowadzkowe​_SOPZ.docx 0.02MB
Istotne postanowienia umowy
ba​_usługi​_transportowo-przeprowadzkowe​_IPU.doc 0.07MB
Formularz ofertowy
ba​_usługi​_trasportowo-praprowadzkowe​_Zał​_4​_FO.doc 0.06MB
Załącznik do formularza ofertowego
ba​_usługi​_transportowo-przeprowadzkowe​_Załącznik​_do​_formularza​_ofertowego.docx 0.01MB
Wykaz zrealizowanych zamówień
ba​_​_usługi​_transportowo-przeprowadzkowe​_Zał​_Wykaz​_zrealizowanych​_zamówień.doc 0.05MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.06.2019 14:14 Monika Waćkowska-Kabaczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Piotr Rzewuski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie. 1.0 28.06.2019 14:14 Monika Waćkowska-Kabaczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP