Świadczenie usług utrzymania i rozwoju systemu Baza Azbestowa

  • Nazwa zamówienia:

  • Status zamówienia: Aktualne
  • Numer zamówienia: BDG-V.2610.18.2019.MR
  • Data rozpoczęcia: 25.06.2019
  • Data zakończenia: 25.11.2019
  • Opis zamówienia: Opis zamówienia: Opis zamówienia: Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej https://mpit.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą. Dostęp do dokumentacji oraz złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ odbywa się za pośrednictwem Platformy, nie wymaga założenia konta i zalogowania na Platformie. W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania: 1) do upływu terminu składania ofert Wykonawca przechodzi do zakładki „Lista ogłoszeń o postępowaniach”, wybiera zakładkę „Aktualne” i wyszukuje przedmiotowe postępowanie a następnie klikając w wiersz postępowania, przechodzi do obszaru postępowania. Wykonawca ma możliwość pobrania każdego dokumentu odrębnie po naciśnięciu na wybrany załącznik lub w formie skompresowanej paczki po odznaczeniu wybranych załączników i naciśnięciu polecenia „pobierz” . 2) po upływie terminu składania ofert przechodzi do zakładki „Lista ogłoszeń o postępowaniach”, wybiera zakładkę „Archiwalne”, wyszukuje przedmiotowe postępowanie, a następnie klikając w wiersz postępowania, przechodzi do obszaru postępowania. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SIWZ za pośrednictwem Platformy używając polecenia „Zadaj pytanie”. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona do wiadomości publicznej i będzie widoczna w sekcji „Ogłoszenia o zmianie, zmiana treści SIWZ”. Złożenie oferty wymaga zalogowania na Platformie poprzez aplikację Marketplanet OnePlace. Do złożenia oferty wystarczające jest założenie bezpłatnego konta. Instrukcja założenia konta zawarta jest w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. UWAGA: Proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych trwa do 24 godzin w dni robocze.

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 25.06.2019 13:15
Osoba publikująca: Milena Rogowska
Zmodyfikowano: 25.06.2019 13:15
Osoba modyfikująca: Milena Rogowska
Wytwarzający/ Odpowiadający: Milena Rogowska
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Świadczenie usług utrzymania i rozwoju systemu Baza Azbestowa (www.bazaazbestowa.gov.pl) 1.0 25.06.2019 13:15 Milena Rogowska Milena Rogowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP