W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

Świadczenie usługi monitoringu zewnętrznego stron internetowych/adresów url Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy

  • Status zamówienia:Zakończone
  • Numer zamówienia:BDG-V.2610.10.2019.SK
  • Data rozpoczęcia: 12.03.2019
  • Data zakończenia: 30.04.2019
  • Wartość szacunkowa zamówienia:
  • Jednostka publikująca:Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  • Opis zamówienia:
  • Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 03.04.2019 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, adres: Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Poniżej załączone zostały: Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Załącznik Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU) Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług Załącznik Nr 7 – wzór Formularza Ofertowego Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 18.03.2019r; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; Zmiana treści SIWZ z dnia 22.03.2019r; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Zmiana treści SIWZ z dnia 26.03.2019r; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; Informacja z otwarcia ofert z dnia 3 kwietnia 2019; powiadomienie o wyniku z dnia 5 kwietnia 2019

Materiały

ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_10SK19.pdf
ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_10SK19.pdf 0.21MB
SIWZ​_10SK19.pdf
SIWZ​_10SK19.pdf 0.31MB
Zal​_1​_SOPZ10sk19.pdf
Zal​_1​_SOPZ10sk19.pdf 0.20MB
Zal​_2​_IPU​_10SK19.pdf
Zal​_2​_IPU​_10SK19.pdf 0.34MB
Zal​_3​_oswiadczenie​_warunki​_10sk19.docx
Zal​_3​_oswiadczenie​_warunki​_10sk19.docx 0.03MB
Zal​_4​_oswiadczenie​_wykluczenie​_10sk19.docx
Zal​_4​_oswiadczenie​_wykluczenie​_10sk19.docx 0.03MB
Zal​_5​_grupa​_kapitalowa​_10sk19.doc
Zal​_5​_grupa​_kapitalowa​_10sk19.doc 0.05MB
Zal​_6​_wykaz​_uslug​_10sk19.doc
Zal​_6​_wykaz​_uslug​_10sk19.doc 0.04MB
Zal​_7​_FO​_10sk19.doc
Zal​_7​_FO​_10sk19.doc 0.07MB
Wyjasnienia​_SIWZ​_18​_03​_2019.pdf
Wyjasnienia​_SIWZ​_18​_03​_2019.pdf 0.18MB
ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia.pdf
ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia.pdf 0.08MB
Zmiany​_SIWZ​_ z dnia 22​_03​_2019.pdf
Zmiany​_SIWZ​_ z dnia 22​_03​_2019.pdf 0.34MB
Wyjasnienia​_zmiany​_SIWZ​_26​_03​_19.pdf
Wyjasnienia​_zmiany​_SIWZ​_26​_03​_19.pdf 0.36MB
Zal 3​_SOPZ​_zmieniony​_dnia​_26​_03​_2019.pdf
Zal 3​_SOPZ​_zmieniony​_dnia​_26​_03​_2019.pdf 0.20MB
ogłoszenie​_o​_zamianie​_ogłoszenia​_plik​_z​_dnia​_26​_03​_2019.pdf
ogłoszenie​_o​_zamianie​_ogłoszenia​_plik​_z​_dnia​_26​_03​_2019.pdf 0.08MB
Informacja​_otwarcie​_ofert​_ 10SK19.pdf
Informacja​_otwarcie​_ofert​_ 10SK19.pdf 0.37MB
powiadomienie​_o​_wyniku​_postępowania​_z​_dnia​_5​_kwietnia​_2019.pdf
powiadomienie​_o​_wyniku​_postępowania​_z​_dnia​_5​_kwietnia​_2019.pdf 0.25MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.03.2019 15:47 Sylwia Kościelniak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwia Kościelniak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Świadczenie usługi monitoringu zewnętrznego stron internetowych/adresów url Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy 1.9 05.07.2019 09:16 Sylwia Kościelniak
Świadczenie usługi monitoringu zewnętrznego stron internetowych/adresów url Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy 1.8 05.04.2019 14:26 Sylwia Kościelniak
Świadczenie usługi monitoringu zewnętrznego stron internetowych/adresów url Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy 1.7 04.04.2019 10:08 Sylwia Kościelniak
Świadczenie usługi monitoringu zewnętrznego stron internetowych/adresów url Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy 1.6 03.04.2019 12:59 Sylwia Kościelniak
Świadczenie usługi monitoringu zewnętrznego stron internetowych/adresów url Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy 1.5 03.04.2019 12:52 Sylwia Kościelniak
Świadczenie usługi monitoringu zewnętrznego stron internetowych/adresów url Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy 1.4 27.03.2019 12:28 Sylwia Kościelniak
Świadczenie usługi monitoringu zewnętrznego stron internetowych/adresów url Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy 1.3 26.03.2019 16:19 Sylwia Kościelniak
Świadczenie usługi monitoringu zewnętrznego stron internetowych/adresów url Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy 1.2 22.03.2019 13:28 Sylwia Kościelniak
Świadczenie usługi monitoringu zewnętrznego stron internetowych/adresów url Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy 1.1 18.03.2019 15:34 Sylwia Kościelniak
Świadczenie usługi monitoringu zewnętrznego stron internetowych/adresów url Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy 1.0 12.03.2019 15:47 Sylwia Kościelniak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP