Świadczenie usługi monitoringu zewnętrznego stron internetowych/adresów url Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy

  • Nazwa zamówienia:

  • Status zamówienia: Zakończone
  • Numer zamówienia: BDG-V.2610.10.2019.SK
  • Data rozpoczęcia: 12.03.2019
  • Data zakończenia: 30.04.2019
  • Jednostka publikująca: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  • Opis zamówienia: Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 03.04.2019 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, adres: Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Poniżej załączone zostały: Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Załącznik Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU) Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 5 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej Załącznik Nr 6 – wzór wykazu usług Załącznik Nr 7 – wzór Formularza Ofertowego Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 18.03.2019r; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; Zmiana treści SIWZ z dnia 22.03.2019r; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Zmiana treści SIWZ z dnia 26.03.2019r; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; Informacja z otwarcia ofert z dnia 3 kwietnia 2019; powiadomienie o wyniku z dnia 5 kwietnia 2019

Pliki do pobrania:

pdf ogłoszenie_o_zamówieniu_10SK19.pdf

0.21MB

pdf SIWZ_10SK19.pdf

0.31MB

pdf Zal_1_SOPZ10sk19.pdf

0.2MB

pdf Zal_2_IPU_10SK19.pdf

0.34MB

docx Zal_3_oswiadczenie_warunki_10sk19.docx

0.03MB

docx Zal_4_oswiadczenie_wykluczenie_10sk19.docx

0.03MB

doc Zal_5_grupa_kapitalowa_10sk19.doc

0.05MB

doc Zal_6_wykaz_uslug_10sk19.doc

0.04MB

doc Zal_7_FO_10sk19.doc

0.07MB

pdf Wyjasnienia_SIWZ_18_03_2019.pdf

0.18MB

pdf ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf

0.08MB

pdf Zmiany_SIWZ_ z dnia 22_03_2019.pdf

0.34MB

pdf Wyjasnienia_zmiany_SIWZ_26_03_19.pdf

0.36MB

pdf Zal 3_SOPZ_zmieniony_dnia_26_03_2019.pdf

0.2MB

pdf ogłoszenie_o_zamianie_ogłoszenia_plik_z_dnia_26_03_2019.pdf

0.08MB

pdf Informacja_otwarcie_ofert_ 10SK19.pdf

0.37MB

pdf powiadomienie_o_wyniku_postępowania_z_dnia_5_kwietnia_2019.pdf

0.25MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 12.03.2019 15:47
Osoba publikująca: Sylwia Kościelniak
Zmodyfikowano: 05.07.2019 09:16
Osoba modyfikująca: Sylwia Kościelniak
Wytwarzający/ Odpowiadający: Sylwia Kościelniak
Tytuł Wersja Data zmiany/utworzenia Osoba modyfikująca Osoba Publikująca
Świadczenie usługi monitoringu zewnętrznego stron internetowych/adresów url Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy 1.0 12.03.2019 15:47 Sylwia Kościelniak Sylwia Kościelniak
Świadczenie usługi monitoringu zewnętrznego stron internetowych/adresów url Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy 1.1 18.03.2019 15:34 Sylwia Kościelniak Sylwia Kościelniak
Świadczenie usługi monitoringu zewnętrznego stron internetowych/adresów url Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy 1.2 22.03.2019 13:28 Sylwia Kościelniak Sylwia Kościelniak
Świadczenie usługi monitoringu zewnętrznego stron internetowych/adresów url Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy 1.3 26.03.2019 16:19 Sylwia Kościelniak Sylwia Kościelniak
Świadczenie usługi monitoringu zewnętrznego stron internetowych/adresów url Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy 1.4 27.03.2019 12:28 Sylwia Kościelniak Sylwia Kościelniak
Świadczenie usługi monitoringu zewnętrznego stron internetowych/adresów url Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy 1.5 03.04.2019 12:52 Sylwia Kościelniak Sylwia Kościelniak
Świadczenie usługi monitoringu zewnętrznego stron internetowych/adresów url Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy 1.6 03.04.2019 12:59 Sylwia Kościelniak Sylwia Kościelniak
Świadczenie usługi monitoringu zewnętrznego stron internetowych/adresów url Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy 1.7 04.04.2019 10:08 Sylwia Kościelniak Sylwia Kościelniak
Świadczenie usługi monitoringu zewnętrznego stron internetowych/adresów url Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy 1.8 05.04.2019 14:26 Sylwia Kościelniak Sylwia Kościelniak
Świadczenie usługi monitoringu zewnętrznego stron internetowych/adresów url Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy 1.9 05.07.2019 09:16 Sylwia Kościelniak Sylwia Kościelniak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP